Župne obavijesti, 7.1.2024. – KRŠTENJE GOSPODINOVO

1. Ova nedjelja je posljednji dan božićnog vremena, te od sutra počinje vrijeme kroz godinu čiji prvi dio traje do korizme koja ove godine započinje 14. veljače.

2. Pod misom u 11 sati slavimo nakanu Za dobročinitelje crkve i samostana, te time zahvaljujemo Bogu i vama za sve dobro koje činite za našu župu i u toj misi prikazujemo Bogu sve vaše nakane i potrebe.

3. Jučer je bio posljednji dan blagoslova obitelji i kuća u našoj župi, te želimo od srca zahvaliti svima koji su nas dočekali, primili u svoj dom, molili s nama te darovali svoj dar za crkvu. Svi koji nisu mogli biti kod kuće za vrijeme dolaska svećenika, neka nam se jave kako bi naknadno došli k njima za blagoslov.

4. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom, a u četvrtak nakon večernje mise će biti Euharistijsko klanjanje.

5. Za hodočašće u Asiz imate informacije na plakatima, a prijaviti se možete u župnom uredu.

6. U sakristiji i župnom uredu još uvijek možete kupiti katoličke kalendare.

7. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, novi broj Glas Koncila.

8. Danas je prva nedjelja u mjesecu kada molimo za duhovna zvanja u crkvi i u našem franjevačkom redu. Svoj novčani prilog za uzdržavanje i školovanje mladića koji su prihvatili Božji poziv možete staviti u škrabice sa natpisom „Za sjemenište“. Potičemo da i molite za duhovna zvanja.