Raspored misa

Mise su u našoj župnoj crkvi svakoga dana u 7,00 sati i u 18,30 sati.

Nedjeljne mise su u 7,00, 9,00, 11,00 i u 18,30 sati.

Nedjeljne mise na filijalama:

  • BREZIK – 9.00 sati
  • SEONA – 8.30 sati
  • ZOLJAN – 10.00 sati
  • GRANICE – 11.00 sati
  • CEREMOŠNJAK – 9.30 sati
  • DONJA MOTIČINA – 11.00 sati
  • GORNJA MOTIČINA – 1. nedjelja u mjesecu u 11.00 sati
  • MALA LONDŽICA – 2 i 4. nedjelja u mjesecu u 11.30 sati
  • BOLNIČKA KAPELA – 16.30 sati

Mise zornice u Došašću su u 6 h i započinju 9.12. (svaki dan osim nedjeljom).

Redovita klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom su svake subote, a svake prve subote u mjesecu je pod klanjanjem i molitva za duhovna zvanja.

Svetih misa na filijalama i u bolničkoj kapeli nema tijekom ljetnih mjeseci.