Kategorija: Tečaj priprave za brak

Tečaj priprave za brak u 2020. godini

Termini održavanja tečaja priprave za brak u 2020. godini su slijedeći:

veljača: 17. – 21. 02. 2020.

svibanj: 18 – 22 .05. 2020.

rujan:  7. – 11. 09. 2020.

Tečaj se održava u pastoralnom centru “Emaus” (dvorana pokraj franjevačkog samostana)

Upis za tečaj je prvog dana kada ćemo uzeti vaše osnovne podatke.

Tečaj se održava kroz 5 susreta, od ponedjeljka do petka. Početak svakog dana je u 19:30.

Prvi dan tema je : Duhovno – antropološki vid braka. Predavač je jedan od svećenika iz našičkog dekanata.

Drugi dan je tema je Razvoj ljubavi. Sakramenat ženidbe. Predavač je fra Franjo Tomašević.

Treći dan tema je: Psihologija u pripravi za brak. Sociološki vid braka: Predavač je psihologinja Darija Žiha Salapek.

Četvrti dan tema je: Medicinski vid braka. Metode planiranja obitelji. Predavači su liječnice Marija Umiljanović i Silva Miškulin.

Peti dan tema je: Svjedočenje za kršćanski brak. Pravni aspekt ženidbe. Predavači su bračni parovi Tihana i Jurica Nekić, Đurđica i Josip Visković, Svjetlana i Rudica Čeme i Dunja i Mirko Bijuklić. Pravni aspekt ženidbe izlaže župnik fra Zoran Bibić.