fra Ante Perković

fra AnteFra Ante Perković rođen je 7.12. 1944., u sjemenište stupio 1960., u Novicijat 1962., a zaređen za svećenika 1971. Mladu misu imao  u Slavnoskom Brodu, a sekundicije u Dalmaciji odakle su mu se roditelji doselili. Prve tri godine u Provinciji bio je u Vukovaru, pa šest godina u Našicama kapelan. Od 1981. – 1984. župnik u Kloštru Ivaniću, a od 1984. – 1990. župnik i gvardijan u Našicama iz kojih je poslan za župnika u Vukovar-Borovo naselje. Tu je bio za vrijeme Domovinskog rata da bi sa ostalim vukovarcima bio odveden u logor u Srijemsku Mitrovicu te nakon tri tjedna razmjenjen. Godinu je dana bio kapelan u Virovitici, a od 1992. do 1997. u Zagrebu za prognane župljane. Te godine se vraća u Vukovar u obnovu Župe i župnih objekata. 2008. godine imenovan je gvardijanom i župnikom u Cerniku i nakon dva mandata premješten je za župnog i samostanskog vikara (kapelana) u Našice.

U 71. je godini života, 53. redovništva i 44. svećeništva.