Život u župi


Kako se što aktivnije uključiti u pastoralni život naše župe?

Donosimo vam detaljan popis udruga, zajednica, zborova koji djeluju u župi i nadamo se da ćete uspjeti naći svoje mjesto. Važno je da zajedno izgrađujemo ovu zajednicu kojoj pripadamo i u kojoj živimo, da se međusobno hrabrimo i utvrđujemo, izgrađujemo i tješimo.
ZAJEDNICA KADA? KOME SE JAVITI? / TKO VODI?
Biblijski sat u Našicama Svake nedjelje nakon večernje mise
Čitači Kristina Gorera
Sekcija sv. Bernarda PD «Krndija» Našice Slavko Žagar
Franjevački svjetovni red (OFS) Svake prve nedjelje u mjesecu u 16:30 sati Snježana Baloković (ministra)
Kateheze za odrasle
Frama Petkom u 20 sati Paula Nekić (predsjednica), fra Mislav Lukačević (duhovni asistent)
Molitvena zajednica Srijedom u 19 sati
Caritas Prema potrebi i mogućnostima Anica Gorera
Hrvatsko katoličko liječničko društvo Podružnica Našice Ana Jurić (predsjednica Podružnice)
Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara Požeške biskupije Podružnica Našice Nataša Žagar
Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Požeške biskupije Ogranak Našice Ivica Gerendaj (predsjednik Ogranka)
Ministranti  fra Vinko Brković
Crkveni župni zbor Utorkom u 19 sati Marijan Slakić
Zbor „Snaga Duha“ Utorkom nakon večernje svete mise Ema Knežević
Dječji zbor Subotom u 10 sati  Kristina Gorera
Katekumenat Prema potrebama
Župna kateheza djece Prema planu priprema fratri i vjeroučitelji OŠ
Klub čitača duhovne literature Svaki prvi petak u mjesecu u 19 sati  Katarina Šimašek
Euharistijsko klanjanje Subotom poslije večernje svete mise
ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE (ŽPV)

Posljednjih je godina Crkva poduzela značajne korake u otvorenosti prema djelovanju i suradnji s vjernicima-laicima. Postala je dinamičnija zajednica ljudskih osoba, narod, sazvan od Boga u raznolikosti jezika i kultura. Otvaranjem svojih vrata, Crkva je uputila poziv svakom vjerniku-laiku  koji je htio angažžiranije žživjeti i djelovati u skladu s Božjom riječi unutar svake župne zajednice.

I u mnogim crkvenim dokumentima govori se manje ili više o laicima i njihovom poslanju u crkvi (Lumen gentium, Apostolicam actuositatem…). Jedan vid poslanja laika u Crkvi ostvaruje se djelovanjem unutar župnog pastoralnog vijeća (ŽPV). ŽPV je novi oblik crkvene službe. Novi je utoliko što na početku Crkve nisu postojala takva vijeća na ovakav način, premda su funkcionirala na drugi način. Ono što je važno jest to da je ŽPV novi oblik služenja Crkvi. To je suvremeni način zajedničkog služenja Božjoj stvari i dobru vjerske zajednice.
U okviru ŽPV članovi oblikuju zajednička mišljenja, stavove, prosudbe s područja pastoralne djelatnosti te ih predlažu na usvajanje župniku koji pri tom ima slobodu prihvatiti ili ne prihvatiti takve savjete. Dakle, ŽPV ima samo savjetodavan glas (kanon 212, točka 3), a ne i upravne i vodstvene funkcije. Ono je i glavna komunikacijska snaga unutar župe. U njemu se mora odvijati dijalog među članovima Vijeća, između Vijeća i župnika i između ŽPV i svih vjernika koje ono zastupa. Tu se krije i odgovor na pitanje zbog čega uopće crkveni pastiri trebaju od vjernika tražiti savjete. Vjernici po snazi primljenih sakramenata imaju sposobnost savjetovati crkvene pastire.
Već po svome imenu ŽPV je usmjereno pastoralnom radu, tj. pomaganju župniku u vršenju njegove službe. Sve ono što u jednoj župi treba poduzeti za duhovno dobro njezinih pripadnika jest ujedno i zadatak ŽPV. Svaki član bi to učinio na svoj način i prema svom položaju. No taj je zadatak još zahtjevniji i širi. On je apostolski. To znači da članovi ŽPV trebaju vršiti svoju kršćansku misiju i u svoje vlastito ime, kao vjernici. Pripadništvo ovomu Vijeću je novi i službeni način laičkog apostolata.
Osim apostolata, u sadržaj rada ŽPV ubrajamo i naviještanje, vjerski tisak, brigu za župnu liturgiju, socijalni i karitativni rad, obiteljski apostolat i odgoj mladeži, katehizaciju mladih i odraslih vjernika, pastoralne kontakte s vjernicima i nevjernicima, izgradnju i čuvanje crkvenih objekata…
ŽPV jedan je novi model kolegijalnog dušobrižništva. Umjesto da sam kler suvereno upravlja župama, svi se vjernici imaju brinuti za svoju vjersku zajednicu, odgovorno sudjelovati u vođenju župe.
Moralna i vjerska zrelost glavni je preduvjet uspješnosti i opravdanosti ŽPV. Bog nam pomogao i dao uspjeha u djelovanju!

ČLANOVI ŽPV-a:

Anica Bolanča, Našice, Gordana Cvijetović, Našice, Nikolina Pavlović, Našice, Marija Pepelko, Našice, Ivan Sporinski, Našice, Mirjam Resler, Našice,  Marija Umiljanović, Našice, Slavko Žagar, Našice, Slavko Vukomanović, Ceremošnjak,  Mirjana Bošnjaković, Seona, Tomislav Katavić, Donja Motičina, Tomislav Baričević, Brezik

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE (ŽPV)

Julijo Pepelko, Slavko Herman, Marijan Resler, Branko Gorera, Darko Cerovski

KATEHISTI

Ivan Sporinski – OŠ Dore Pejačević, Ana Retih – Makaj – OŠ Dore Pejačević, Anica Bolanča – OŠ Dore Pejačević, Mirta Rilko – OŠ kralja Tomislava, Gordana Cvijetović – OŠ kralja Tomislava, Anita Zavada – OŠ kralja Tomislava, Nikolina Pavlović – SŠ Isidora Kršnjavoga, Goran Knežević – SŠ Isidora Kršnjavoga, Terezija Pavlović – SŠ Isidora Kršnjavoga; Seona, Jasna Petrović – Donja Motičina

ORGULJAŠI

Marijan Slakić (u Našicama), Ema Knežević (u Našicama), Jelena Bijuklić (u Donjoj Motičini), Kristina Gorera (u Našicama)