Tečaj priprave za brak u 2017. godini

Termini održavanja tečaja priprave za brak u 2017. godini su slijedeći:

veljača: 13. – 17. 02. 2017.

svibanj: 8. – 12 .05. 2017.

rujan:  4. – 8. 09. 2017.

Tečaj se održava u pastoralnom centru “Emaus” (dvorana pokraj franjevačkog samostana), početak u prvom terminu je u ponedjeljak, 15. veljače 2016. u 19.30 sati.

Upis za tečaj je prvog dana kada ćemo uzeti vaše osnovne podatke.

Tečaj se održava kroz 5 susreta, od ponedjeljka do petka.

Prvi dan tema je : Duhovno – antropološki vid braka. Predavač je jedan od svećenika iz našičkog dekanata.

Drugi dan je tema je Razvoj ljubavi. Sakramenat ženidbe. Predavač je fra Ante Perković.

Treći dan tema je: Psihologija u pripravi za brak. Sociološki vid braka: Predavač je psihologinja Daria Žiha Salapek.

Četvrti dan tema je: Medicinski vid braka. Metode planiranja obitelji. Predavači su liječnice Marija Umiljanović i Silva Miškulin.

Peti dan tema je: Svjedočenje za kršćanski brak. Pravni aspekt ženidbe. Predavači su bračni parovi Fedor, Gerendaj, Cvijetović, Čeme i Bijuklić. Pravni aspekt ženidbe izlaže fra Zoran Bibić.