Tečaj priprave za brak u 2018. godini

Termini održavanja tečaja priprave za brak u 2018. godini su slijedeći:

veljača: 12. – 16. 02. 2018.

svibanj: 7. – 11 .05. 2018.

rujan:  3. – 7. 09. 2018.

Tečaj se održava u pastoralnom centru “Emaus” (dvorana pokraj franjevačkog samostana)

Upis za tečaj je prvog dana kada ćemo uzeti vaše osnovne podatke.

Tečaj se održava kroz 5 susreta, od ponedjeljka do petka. Početak svakog dana je u 19.30.

Prvi dan tema je : Duhovno – antropološki vid braka. Predavač je jedan od svećenika iz našičkog dekanata.

Drugi dan je tema je Razvoj ljubavi. Sakramenat ženidbe. Predavač je fra Franjo Tomašević.

Treći dan tema je: Psihologija u pripravi za brak. Sociološki vid braka: Predavač je psihologinja Daria Žiha Salapek.

Četvrti dan tema je: Medicinski vid braka. Metode planiranja obitelji. Predavači su liječnice Marija Umiljanović i Silva Miškulin.

Peti dan tema je: Svjedočenje za kršćanski brak. Pravni aspekt ženidbe. Predavači su bračni parovi Tihana i Jurica Nekić, Đurđica i Josip Visković, Svjetlana i Rudica Čeme i Dunja i Mirko Bijuklić. Pravni aspekt ženidbe izlaže fra Zoran Bibić.