Sakrament bolesničkog pomazanja

Molimo vas da vodite brigu o bolesnicima. Bolest ne mora biti na smrt. Dakle, recite bolesnom članu obitelji da treba primiti sakramente, pozovite svećenika da posjeti vašega bolesnika kako bi primio – uz ispovijed i pričest – sakrament bolesničkog pomazanja. Ovaj se sakrament može primiti više puta, čak u istoj bolesti, a pogotovo u životu.