Gradac

POVIJEST SELA

Gradac Našički je naselje u Osječko-baranjskoj županiji  smješteno na južnim padinama Krndije, u mikroregiji Planinskog niza: Ravna gora-Papuk-Krndija; Slavonskog međurječja; 8km jugozapadno od grada Našica. Nalazi se na križištu državne ceste D53 (Donji Miholjac – Našice – Slavonski Brod) i lokalne ceste (Gradac Našički – Londžica).

Prema popisu pučanstva iz 2001.  godine naselje ima 161 stanovnika u 54 domaćinstva, uglavnom u dubokoj starosti. Dijelovi naselja su Mlin Vodenica, Našička Krndija i Stari Gradac. Stanovništvo se najviše bavi poljodjelstvom, vinogradarstvom, stočarstvom i građevinarstvom (kamenolom).

Nakon uspostave osmanlijske vlasti rađeni su katastarski (porezni) popisi. Tako je prema popisu iz godine 1579. selo Gradac imalo 17 kuća. Osmanlije su u njega naselili Srbe, koji su u razdoblju od 1683. do 1691. godine izbjegli,  no stanovništvo se vratilo u selo poslije 1692. godine. U to je vrijeme Gradac zajedno s Ceremošnjakom imao 12 kuća. Godine 1736. u njemu je 9 kuća i domaćistava, 9 očeva porodica, 14 oženjene  braće i sinova… 32 jutra oranica, 2 mlina vodenice. Godine 1755. Gradac, Ceremošnjak i Granice imaju tridesetak kuća.

Ime naselja kroz povijest se bilježilo kao Gradach, Gradasz, Grallyacz.

VJERSKI ŽIVOT

Gradac nema nikakvu kapelicu.