Sakrament krštenja

Krštenja su u župnoj crkvi svake nedjelje u 11 sati, prva i treća nedjelja u mjesecu pod misom i u filijalama prema rasporedu misa, krsna je pouka petkom uoči krštenja u 17,30h. Pouka na filijalama je u dogovoru sa svećenikom.

Krštenje djece morate prijaviti i upisati u župnom uredu. Za prijavu krštenja ponesite Izvod iz knjige rođenih i Obiteljsku knjižicu, ukoliko ste je dobili prilikom vjenčanja. Ukoliko živite u drugoj župi, tada morate donijeti suglasnost ili dopuštenje svoga župnika da dijete možete krstiti kod nas.

Kumovati kod krštenja (i krizme) može netko tko je katolik, kršten, krizman, i – ako je u braku – mora biti crkveno vjenčan. Ako je to učinjeno u nekoj drugoj župi, tada dotični mora pribaviti dokument iz župnog ureda da može ovdje kumovati.