Franjevci

Fra Petar Cvekan je gvardijan i župnik.

Župni vikari su: fra Marijan Vidović, fra Zvonimir Lutrović, fra Josip Vukoja i fra Mislav Lukačević.

Sakristan je fra Miroslav Tandarić.