Franjevci

Fra Petar Cvekan je gvardijan i župnik župe sv. Antuna Padovanskog.

Župni vikari su: fra Marijan Vidović, fra Zvonimir Lutrović i fra Josip Vukoja.
Pastoralni suradnik je fra Oktavijan Nekić.

Sakristan je fra Mario Moher.