Franjevci

Fra Zoran Bibić je gvardijan i žžupnik žžupe sv. Antuna Padovanskog.

ŽŽupni vikari su: fra Celzo Vlahović,  fra Oktavijan Nekić, fra Ante Perković i fra Igor Barišić. Fra Mario Moher je od kolovoza 2013. na služžbi kao sakristijan.