ŽUPNE OBAVIJESTI – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 10. prosinca 2023.

1. Danas djelatnici Caritasa nastavljaju adventsku prodajnu akciju kojom prikupljaju sredstva za siromašne obitelji naše župe kako bi im uljepšali Božićne blagdane.
2. Sutra je misa u bolnici u 17 sati; u utorak je pobožnost sv. Antunu; a u četvrtak je Euharistijsko klanjanje.
3. U srijedu je završilo Biblijsko Bdijenje koje se održavalo u bolničkoj kapeli: cijela Biblija je pročitana za nešto više od 100 sati, a uključilo se 127 čitača. Zahvaljujemo svima koju su sudjelovali i organizirali ovo Bdijenje. Neka nam to bude poticaj da Riječ Božja u našem životu dobije važno mjesto kao izvor posvećenja.
4. Nastavljamo svete mise zornice svaki dan u 6:00 sati ujutro, osim nedjeljom.
5. Sutra pohađamo bolesnike i starije osobe u Našicama i Martinu koji su se prijavili za božićnu ispovijed. Početak je u 9 sati ujutro. Tko nije stigao još danas može prijaviti svoje bližnje koji žele primiti sakramente prije Božića.
6. U srijedu u 19:30 sati u crkvi će se održati sastanak za prvopričesnike i njihove roditelje. Ovo katehetsko – liturgijsko slavlje je važan dio priprave za sakrament Prve Pričesti, te molimo sve, i roditelje i djecu, da budu prisutni. Za susret neka djeca donesu svoje krsne svijeće, koje će nam trebati te večeri.
7. Od ovoga tjedna župni vjeronauk se neće održavati jer počinje zimska pauza.
8. U subotu ujutro u 10 sati je proba Dječjeg zbora koji pjeva nedjeljom na misi u 9 sati.
9. U subotu u 17 sati u našoj crkvi će se održati Adventska duhovna obnova koju će predvoditi fra Franjo Vuk iz Zagreba. Iskoristimo ovu priliku kao pripravu za Božić.
10. Za hodočašće u Asiz pod nazivom „Putevima sv. Franje Asiškoga“ informacije imate na plakatima u hodnicima.
11. Kalendare možete kupiti u sakristiji, župnom uredu ili na štandovima Caritasa.
12. Preporučamo vam vjerski tisak, novi Glas Koncila, a posebno naš Pastoralni Listić.