Kategorija: Vijesti

Poziv mladima – dođi i vidi – pa slobodno izaberi na što te srce vuče

Povjerenstvo Požeške biskupije za pastoral duhovnih zvanja organizira dvodnevni susret za srednjoškolce i druge mladiće koji razmišljaju o svom budućem zvanju/pozivu koje ne isključuje i mogućnost odabira svećeničkog poziva. Susret će se održati tijekom proljetnih praznika, odnosno 24. i 25. veljače u Domu sv. Augustina u Velikoj (predviđeni početak je u četvrtak u 9 sati, a završetak u petak do 19 sati).

Slobodno se prijavite do 20. veljače na email marijan.pavelic@gmail.com ili mobitel 098 931 5084. Susret je u potpunosti besplatan.

Izvještaj o životu i radu u samostanu i župi sv. Antuna Padovanskoga u Našicama za godinu 2021.

Na misi zahvalnici, kao što je dobar običaj, dajemo godišnji izvještaj o životu i radu u našemu samostanu i župi sv. Antuna Padovanskog.

Kao što znamo iz iskustva na kraju godine rade se bilance i zbrajaju se rezultati, predstavlja se ostvareno, govori se o dobicima i gubicima. Naglasio bih da se najvažnija naša bilanca događa na razini našega odnosa s Bogom, i kad iznosim sve ove podatke, molim da oni upućuju na taj istinski odnos s Bogom koji mi želimo živjeti u bratstvu i ljudima svjedočiti i naviještati.

U našemu samostanu žive sedmorica braće. Od toga petorica su svećenici, fra Zvonimir Lutrović, fra Josip Vukoja, fra Marijan Vidović, fra Mislav Lukačević i fra Petar Cvekan, jedan časni brat, fra Miroslav Tandarić i jedan diplomirani teolog fra Marko Bagarić, koji se sprema za misije. Bratstvu službeno pripada i fra Tonio Vučemilović, župnik u Đurđenovcu. U našem bratstvu boravio je i fra Darko Grmača kao đakon, a nakon ređenje dobio je premještaj. Blago je u Gospodinu ove godine 20. studenoga preminuo naš brat fra Oktavijan Nekić u 78. godini života, 57. redovništva i 50. svećeništva, a njegov sprovod u Našicama 23. studenoga vodio je požeški biskup mons. Antun Škvorčević. Fra Oktavijan volio je franjevačko zvanje i svećeničku službu, volio je Našice i Brezik gdje se i rodio te je gotovo do zadnje godine života koliko su mu to tjelesne snage dopuštale bio s nama. Mnogo je radosti uložio u svome služenju i boravku među nama. Bio nam je brat, prijatelj i otac, ispovjednik, svjedok vjere. Vjerujemo da se i on sada s nama raduje kod Boga kamo i mi idemo kroz ovaj život na zemlji.

Foto_Samostan_Nasice

U samostanu i crkvi nam pomažu i vjernici laici, u kuhinji, uređenju crkve i samostana, župnom uredu, župnim katehezama i Župnom caritasu.

Na planu opće Crkve papa Franjo je u povodu 150. godišnjice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom Crkve apostolskim pismom Očinskim srcem proglasio Godinu sv. Josipa koja je trajala od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. Sveti Otac je u tom pismu govorio o krjepostima sv. Josipa, o njemu kao svecu “iz drugoga plana” te o sv. Josipu o najvećem protagonistu u povijesti spasenja. Pozvao nas je na porast ljubavi prema sv. Josipu, da molimo njegov zagovor i da nasljedujemo njegove vrline i njegovu vjernost.

Papa Franjo je za opću Crkvu otvorio 10. listopada u bazilici sv. Petra u Vatikanu sinodalni hod za opću crkvu koji će pripremiti materijale za XVI. opću redovnu skupštinu Biskupske sinode u listopadu 2023. o temu “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”.

Osim toga, Crkva je trajnom molitvom, ljubavlju i blizinom pratila ljude u kušnjama u čitavome svijetu.

U Crkvi u Hrvata ove godine bilo je mnogo zajedničkih djela u molitvi i pomoći za stradale i potrebne.

U našoj mjesnoj crkvi Požeškoj biskupiji sinodalni hod započeo je 17. listopada u Požegi i po župnim crkvama. Sinodska savjetovanja u našoj Biskupiji za svećenike, za vjeroučitelje, za pastoralne vijećnike su u tijeku, a u pripremi su savjetovanja s pojedinim skupinama vjernika na biskupijskoj i župnim razinama.

Ova će godina biti zapamćena i po novim pozivima Crkve za pomoć siromašnima i potrebnima te na djelovanje po savjesti u životu u društvu kao i na odgovornost za istinitost u medijima gdje je sve više lažnih vijesti.

Na planu naše franjevačke Provincije ove godine bila su dva zasjedanja Plenarnoga vijeća u Samoboru, 12. i 13. travnja i 29. i 30. studenoga. U travnju je tema bila Pogled prema sljedećih 10 godina Provincije, a u studenome Suradnja s Franjevačkom provincijom sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Predali smo Požeškoj biskupiji župe Špišić Bukovica i Zapolje, a u pripremi je i predaja još nekih župa gdje braća žive sama.

U našem samostanu i župi sv. Antuna Padovanskog u Našicama od većih događaja bila su slavlja devetnica Gospi Lurdskoj, trodnevnica sv. Antunu Padovanskom, trodnevnica Velikoj Gospi i devetnica Bezgrešnoj, kao i slavlja prve Svete pričesti i Svete potvrde.

Braća koja su na službi u ovoj župi opslužuju župnu crkvu te filijale Brezik, Seonu, Zoljan, D. Motičinu, Ceremošnjak, M. Londžicu, Granice, G. Motičinu te bolnicu.

U našoj crkvi svete mise su radnim danom u 7 i 18,30 sati. Nedjeljom su svete mise u našoj crkvi u 7,9,11, 18.30 sati, kao i na filijalama te u bolnici. Mise su posjećene, nedjeljom je broj posjetitelja kad je sve redovito oko 1400 ljudi, radnim danom oko 100. Ispovijedamo, svaki dan dežuran je jedan svećenik, nedjeljom ispovijedamo na svim misama a pred Uskrs i Božić smo cijeli dan na raspolaganju za ispovijed, dolaze i vjernici iz susjednih župa.

U našemu samostanu imamo kateheze za prvopričesnike, krizmanike, katekumene, župnu zajednicu obitelji, klub čitatelja duhovne literature, zaručničke tečajeve, molitvenu zajednicu, čitači imaju mjesečne sastanke i čitaju svaki dan na misama po rasporedu. sekciju sv. Bernarda, Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika, susret ministranata i biblijski sat. Naša braća su tu vrlo aktivna. Tu je i vrijedna zajednica braće konfratara. U našemu samostanu djeluje također i bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda i bratstvo Franjevačke mladeži. Mi im dajemo prostor, duhovnu asistenciju, potporu i pomoć. Aktivan je i Župni caritas u brizi za siromašne i potrebne. Zahvaljujem vam ovom prilikom na darovima i pomoći kojom cijele godine pratite djelovanje našega Župnoga caritasa koji je naše djelo pomoći potrebnima. Prošle godine naše Župa dobila je i zahvalnicu Požeške biskupije kao župa koja je u Biskupiji prikupila najviše pomoći za stradale u potresu u Sisku, Petrinji i okolici.

Ove godine 12. rujna bili su i izbori za Župno pastoralno vijeće koje broji 12 članova i ima mandat na pet godina. Izabrani su Mirjana Solomun, Marija Umiljanović, Danijela Buljan, Tomislav Katavić, Josip Anđelić, Mirjana Bošnjaković, Matko Čeme, Nikolina Pavlović, Milan Papučić, Gordana Cvijetović, Slavko Vukomanović i Slavko Žagar. Župno pastoralno vijeće pomaže djelovanje župe i njezina poslanja svojim primjerom i aktivnim vjerničkim životom te savjetom. Petoga listopada konstituirali Odbor za naviještanja Božje riječi kojem je voditeljica Nikolina Pavlović, Odbor za liturgijski i molitveni život s voditeljicom Gordanom Cvijetović i Odbor za karitativnu djelatnost s voditeljem Milanom Papučićem.

Braća se i dodatno obrazuju. Fra Marijan Vidović priprema doktorsku disertaciju na KBF-u u Zagrebu iz crkvene povijesti s temom: Hrvatski Katolički pokret na prostoru našičke župe od 1918. do 1941.

Braća nastupaju u medijima, na Radiju Našice fra Marijan Vidović ima emisiju Za stol s Kristom i Ave Maria, tu mu pomažu fra Mislav i fra Marko.

Braća vode duhovne vježbe i duhovne obnove, primaju na razgovore, duhovno prate vjernike. Pomažemo župnicima našega dekanata kao i braći franjevcima u okolici.

U pjevačkom zboru crkve sv. Antuna aktivni su vjernici laici. Osobito su aktivni u nedjelje i za blagdane. Orguljaš je Marijan Slakić. Još je tu zbor Snaga Duha koji vodi Ema Knežević i dječji zbor koji vodi Kristina Gorera. Svira još i mlada Paula Bijuklić, a i još neki mlađi se uključuju, imamo nadarenih svirača i pjevača u župi.

Od radova je ove godine bilo popravaka i obnova u crkvi i samostanu te redovitih servisa.

Kupili smo crijep za zapadno krilo samostana te se pripremamo za obnovu krova samostana, fasade samostana, zidića oko samostana i slivnih voda oko samostana. Bilo je i popravaka nakon poplave koja je pogodila Našice 19. srpnja kad je stradala filijalna crkva sv. Katarine u Zoljanu. Na svetkovinu sv. Katarine u Zoljanu je naš Biskup blagoslovio obnovljenu crkvu nakon poplave u čiju obnovu smo mnogo uložili i sada je prikladna i lijepa za bogoslužje. Osim toga, obojili smo iznutra filijalnu crkvu Svih svetih u Donjoj Motičini te promijenili prozore na filijalnoj crkvi sv. Mateja u Breziku, a bilo je i drugih popravaka po filijalama.

Naš samostan je star i potrebno je mnogo toga popravljati i obnavljati. U tu svrhu potrebno je ishoditi dozvole jer naš je samostan i kulturno dobro te se svaki zahvat treba izvoditi s dozvolama Ministarstva kulture i nadležnih državnih i gradskih tijela. Tu pomaže zaista mnogo naš Grad, a i Županija.

Organiziramo nekoliko hodočašća tijekom godine. Ove godine išli smo na Mariju Bistricu 5. lipnja i u Voćin 8. rujna.

Zahvaljujemo braći na svemu što velikom požrtvovnošću nastoje činiti u svom služenju u ovome samostanu i crkvi.

Nova su vremena, što osjećamo, mnogo toga se mijenja. Crkva sa svojom dugovječnošću i duhovnim poslanjem ostaje trajan oslonac, po njezinu se služenju povezujemo s Bogom i duhovno izgrađujemo. Naša sigurnost je Bog, onaj koji je s Bogom ne treba se bojati.

Meni je velika radost kad vidim kako lijep broj ljudi, među njima djece i mladih, dolazi u našu crkvu, traži Boga i uči iskreno i redovito moliti te se trudi ozbiljno živjeti svoju vjeru. Mi ćemo se truditi da vam i u ovoj godini pružamo zdravu duhovnu hranu kao odgovor na stanje u kojem živimo.

Hvala svima koji iz ljubavi prema Bogu i iz vjere pomažete naš samostan i ovu našu crkvu i činite dobro.

Statistika za 2021. godinu u brojkama

1. Pričesti ……………………….104 000 (2020. godine 80 000)

2. Krštenja………………..114 (2020. godine 98)

3. Prvih pričesti…………….115 (2020. godine 113)

4. Krizmanika………………88 (2020. godine 118)

5. Vjenčanja ……………………..56 parova (2020. godine 40)

6. Broj polaznika Zaručničkoga tečaja…109 parova (2020. godine 191)

6. Pohoda bolesnicima ……….470 (2020. godine 250)

7. Sprovoda…………………142 (2020. godine 129)

– od toga primilo sakramente umirućih………76 (2020. godine 60)

9. Ekskurzije – pastoralno djelovanje izvan župe……102 (2020. godine 74)

10. Ukupno obitelji u našoj župi…….3818 (2020. godine 3666)

11. Ukupno vjernika u našoj župi………………….10017 (2020. godine 10235)

Zaključio bih da se vjernici rado okupljaju u našoj crkvi sv. Antuna Padovanskog i našemu samostanu gdje smo im mi na raspolaganju te da smo živa zajednica koja slavi Boga i gradi zajedništvo među sobom i aktivna je za dobro Crkve u Biskupiji, Domovini i svijetu.

Najzahtjevnije služenje je svakodnevno služenje. Stoga ponajviše zahvaljujem braći za svakodnevno služenje kao i svima onima koji im pomažu kroz molitvu i dobra djela. Zahvaljujem svima za gradnju zajedništva i izbjegavanje svega što narušava zajedništvo te svima koji su pomažući duhovno i materijalno našu crkvu i samostan svjesni da time pomažu Božje djelo među nama.

Zahvaljujemo Bogu na plodovima u 2021. godini. Molimo ga da nam bude milostiv s obzirom na naše grijehe i propuste. Preporučamo mu se u novoj 2022. godini za blagoslov.

1 2 3 4 16