ZA ISPIT SAVJESTI

Mi ljudi griješimo jer:

– živimo kao da Boga nema;

– mislimo samo na svoje prednosti i druge iskorištavamo;

– ne želimo preuzeti nikakvu odgovornost;

– olako se prepuštamo svemu i svačemu.

1. Moj odnos s Bogom

Jesam li zahvalan Bogu što živim?

Trudim li se produbiti svoju vjeru?

Čitam li Sveto pismo?

Njegujem li svakodnevnu osobnu i zajedničku molitvu?

Dajem li svjedočanstvo o svojoj vjeri?

Tražim li Božju blizinu ili se udaljujem od Boga?

Činim li u životu ono što Bog želi?

Vjerujem li Bogu, također i u nevolji ili tražim pomoć u praznovjerju, naklapanjima, vračanju i čaranju, astrologiji i spiritizmu i prepuštanju sudbini?

Ugrožavam li svoju vjeru nekritičkim čitanjem literature i televizijom?

 

2. Moj život u zajednici, državi i društvu

Izvršavam li zadaće koje mi je zajednica (obitelj) povjerila?

Pomažem li ljudima u društvu?

Gledam li samo na svoja prava i na dužnosti drugoga?

Povrjeđujem li svojom kritikom ljubav prema bližnjemu?

Jesam li spreman primiti kritike i mijenjati se na bolje ili samo govorim ja sam takav i takvoga me prihvatite?

Jesam li sklon ogovoru, klevetama?

Preuzimam li zadaće u javnim poslovima? Sudjelujem li u političkom životu glasovanjem, referendumom, molitvom za domovinu?

Kako ispunjavam dužnosti u obitelji (oca, majke, brata, sestre, kuma, kume, sina, kćeri…)? Molim li za svoje bližnje? Molim li za svoj narod? Plaćam li porez i obveze svojoj državi?

Odgajam li djecu u vjeri i ljubavi ili ih prepuštam samima sebi i ulici?

Pokazujem li svojim roditeljima ljubav i zahvalnost?

Pomažem li bližnjima u bolesti, u starosti, siromaštvu, nevolji, tjeskobi koliko mi je moguće?

 

3. Život u Crkvi

Gledam li Crkvu kao djelo Božje koje iz Kristova Duha živi ili je mjerim svojim mjerilom?

Jesam li svjestan da sam dio tijela Crkve i da svojim grijehom ugrožavam njenu svetost?

Činim li se odgovornim za nepotpunost Crkve?

Sudjelujem li u životu župe?

Preuzimam li rado odgovornosti u Crkvi; npr. čitanja Božje riječi, skupljanja milostinje, pjevanja, zatim one suradnika u župnoj zajednici, pomoćnika u vjeronauku?

Pohađam li redovito svetu misu, sudjelujem li aktivno u njoj ili površno i rastreseno?

Primam li sakramente s vjerom?

Doprinosim li za potrebe Crkve ili samo od Crkve tražim za sebe?

Molim li za svećenička i redovnička zvanja, za papu i biskupe i svećenike, za vjeroučitelje, za krizmanike, prvopričesnike, mladence, katekumene, rastavljene?

 

4. Odnos prema zvanju, radu i posjedu

Jesam li spreman poslušati Boga ako prepoznam da me zove na određene zadaće?

Uzimam li svoje zvanje ozbiljno i usavršavam li se u njemu?

Gledam li na posao kao na ispunjavanje Božjega naloga i kao služenje bližnjima ili tražim li samo priliku za zaradu ili za dokazivanje?

Prepuštam li neugodne zadaće drugima? Odgađam li ono što trebam napraviti? Jesam li spreman zauzeti se tamo gdje nitko drugi neće?

Upotrebljavam li svoj posjed i svoje darove pred Bogom i ljudima odgovorno? Jesam li marljiv? Dajem li rado od svoga, volim li štedjeti ili sam rastrošan, škrt i lijen?

Trošim li većinu svoje zarade na sebe, na vlastito zadovoljavanje, a ne na obitelj i na potrebne u domovini i svijetu? Trošim li na nepotrebne stvari? Jesam li pošten u povjerenome? Vraćam li posuđeno?

 

5. Odnos prema životu

Ugrožavam li svoje zdravlje nerazboritim življenjem?

Služim li se svojim duhovnim, duševnim i tjelesnim snagama ispravno?

Podnosim li strpljivo bolesti i tjelesne napore?

Ugrožavam li svoje zdravlje neumjerenošću u jelu i piću? Uzimam li za svaku sitnicu lijekove? Konzumiram li nikotin, droge, jesam li ovisnik o čemu?

Pretjerujem li u sportu ili u odmoru ili u radu?

Jesam li se prepuštao samosažaljevanju?

Jesam li izbjegavao bliže grješne prigode?

Jesam li bio nepažljiv u prometu?

Jesam li bio nasilan i grub? Pokušavam li agresivnošću rješavati probleme?

Jesam li druge navodio na grijeh? Jesam li bio povodljiv prema drugima?

 

6. Odnos prema spolnosti

Odnosim li se prema osobama suprotnoga spola pristojno i čedno?

Suprotstavljam li se sebičnosti koja razara svaku ljubav?

Trudim li se oko čistoće svojih misli, pogleda i želja? Pazim li kod izbora knjiga, filmova, lokala? Pazim li na svoje odijevanje i svoje ponašanje ili se prepuštam seksualnoj požudi?

Poštujem li osobu drugoga, moga bračnoga druga ili ga gledam samo kao sredstvo moje požude?

Jesam li se samozadovoljavao? Jesam li se prepuštao predbračnim spolnim činima? Jesam li ulazio u nedozvoljen odnos? Potvrđujem li nerazrješivost ženidbe?

Jesam li imao volju za djecom, poštujem li Božju stvaralačku volju? Jesam li sprječavao trudnoću sredstvima koja se protive Božjem zakonu i nauku Crkve?

Poštujem li volju Božju s muškarcem i ženom ili se družim neprirodno s osobama istoga spola?

 

7. Odnos spram istine

Trudim li se spoznati i prihvatiti istinu? Lažem li? Može li se pouzdati u moju riječ, u moj savjet, moje svjedočenje?

Nanosim li prenesenim riječima drugima štetu?

Poštujem li čast drugoga?

Dajem li lažna svjedočanstva protiv drugih ili govorim li o drugima samo ono što je loše?

Dajem li se poučiti o onome što ne znam?

Tražim li istinu o onome što mi nije poznato ili se zadovoljavam površnošću u svemu?

Mijenjam li često odluke i tako druge zbunjujem? Jesam li dosljedan kad je u pitanju odabir dobroga i odbacivanje zla? Jesam li spreman pitati u čemu smetam drugoga u svojim riječima i činima i popravljati se? Jesam li spreman trpjeti zbog istine?