Tečaj priprave za brak u 2024. godini

vjencano_prstenje.688x388_q85_crop_upscaleGodine 2024. u našem franjevačkom samostanu planirani su tečajevi priprave za brak u tri termina:
1.) od 12. do 16. veljače 2024. godine
2.) od 6. do 10. svibnja 2024. godine
3.) od 9. do 13. rujna 2024. godine.
Tečajevi se održavaju u pastoralnom centru Emaus (u dvorištu franjevačkog samostana).
Prvi dan je upis zaručnika. Nije nužno posebno se prijavljivati za tečaj.
Svaki dan predavanja počinju u 19:30 sati.
Predavači su svećenici, psihologinja, liječnice i bračni parovi.
Tečaj traje pet dana.
Svakoga dana voditelj tečaja daje pečat na potvrdi o sudjelovanju.

Molitva za zaručnike
Oče, najljepše što možemo reći o tebi jest: ti si ljubav.
Sva ljubav na ovom svijetu samo je odsjaj tvoje ljubavi.
Ne može se ostvariti potpuna sreća, nego u tome da se drugoga usrećuje darujući i primajući ljubav.
Zahvaljujemo ti za ove zaručnike koji se cijelim svojim bićem žele darivati jedno drugome,
pokloniti svoj život i ljubav u sakramentalnom i od Boga blagoslovljenom braku.
Njih i sve nas očuvaj od sebeljublja.
Podaj nam da svoju ljubav uvijek mjerimo po tvojoj ljubavi. Amen.

 

Molitva zaručnika
Oče, hvala ti na ljubavi koja je procvala u našim srcima.
Vjerujemo da je ljubav koju osjećamo jedno prema drugome tvoj dar.
Budi uz nas svakoga dana.
Želimo ljubavlju i molitvom nadvladavati neizbježne poteškoće.
Daj da se bolje upoznamo i naučimo jasno izražavati svoje želje i potrebe.
Molimo te da da lijepo i dobro mislimo jedno o drugome i iskazujemo jedno drugome dobrotu i pažnju.
Molimo te za čistoću srca, da iskreno rastemo u pravoj ljubavi i budemo sposobni za bračnu neopozivu ljubav i vjernost.
Sveti Josipe, budi nam zaštita i pomoć.
Sveta Marijo, Majko i Kraljice obitelji, isprosi nam od Boga milosti koje su nam potrebne i vječno bdij nad našom ljubavlju.

ŽUPNE OBAVIJESTI – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – 10. prosinca 2023.

1. Danas djelatnici Caritasa nastavljaju adventsku prodajnu akciju kojom prikupljaju sredstva za siromašne obitelji naše župe kako bi im uljepšali Božićne blagdane.
2. Sutra je misa u bolnici u 17 sati; u utorak je pobožnost sv. Antunu; a u četvrtak je Euharistijsko klanjanje.
3. U srijedu je završilo Biblijsko Bdijenje koje se održavalo u bolničkoj kapeli: cijela Biblija je pročitana za nešto više od 100 sati, a uključilo se 127 čitača. Zahvaljujemo svima koju su sudjelovali i organizirali ovo Bdijenje. Neka nam to bude poticaj da Riječ Božja u našem životu dobije važno mjesto kao izvor posvećenja.
4. Nastavljamo svete mise zornice svaki dan u 6:00 sati ujutro, osim nedjeljom.
5. Sutra pohađamo bolesnike i starije osobe u Našicama i Martinu koji su se prijavili za božićnu ispovijed. Početak je u 9 sati ujutro. Tko nije stigao još danas može prijaviti svoje bližnje koji žele primiti sakramente prije Božića.
6. U srijedu u 19:30 sati u crkvi će se održati sastanak za prvopričesnike i njihove roditelje. Ovo katehetsko – liturgijsko slavlje je važan dio priprave za sakrament Prve Pričesti, te molimo sve, i roditelje i djecu, da budu prisutni. Za susret neka djeca donesu svoje krsne svijeće, koje će nam trebati te večeri.
7. Od ovoga tjedna župni vjeronauk se neće održavati jer počinje zimska pauza.
8. U subotu ujutro u 10 sati je proba Dječjeg zbora koji pjeva nedjeljom na misi u 9 sati.
9. U subotu u 17 sati u našoj crkvi će se održati Adventska duhovna obnova koju će predvoditi fra Franjo Vuk iz Zagreba. Iskoristimo ovu priliku kao pripravu za Božić.
10. Za hodočašće u Asiz pod nazivom „Putevima sv. Franje Asiškoga“ informacije imate na plakatima u hodnicima.
11. Kalendare možete kupiti u sakristiji, župnom uredu ili na štandovima Caritasa.
12. Preporučamo vam vjerski tisak, novi Glas Koncila, a posebno naš Pastoralni Listić.

Pastoralni listić ususret Božiću 2023.

Ove godine smo tiskali “Pastoralni listić ususret Božiću 2023.” kojega možete uzeti u crkvi. U njemu smo željeli naglasiti bitnije stvari koje nas očekuju u Došašću i božićnom vremenu.
Zornice, svetkovina Bezgrešnog Začeća BDM, ispovijed starih i bolesnih, Velika ispovijed, žive jaslice, polnoćke, raspored božićnog blagoslova obitelji, kontakt informacije…
Pastoralni listić ususret Božiću 2023. Pastoralni listić ususret Božiću 2023 - stranica 2

Molitva za duhovna zvanja

     Gospodine, Isuse Kriste, ti si rekao: «Žetva je velika, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.» Pogledaj potrebe naše Požeške biskupije i daruj joj dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica, koji će vjerno i požrtvovno služiti tvome narodu i izvršiti tvoje poslanje.

Pohodi naše obitelji da budu zajednice ljubavi u kojima roditelji s radošću primaju djecu i pomažu da ona odrastaju u prijateljstvu s Bogom te postanu ljudi poslušni nadahnućima Duha Svetoga.

Ohrabri mlade da vjeruju ljubavi i spoznaju veličinu života stavljenog u službu drugima po svećeničkom i redovničkom zvanju, te mnoge privedu k tebi, jedinom Putu, Istini i Životu. Ti si, Gospodine, naša nada, u tebe se uzdamo! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

1 2 3 4