Objave od: Nina Pavlović

222

Vjerovati u jedinoga Boga i ljubiti ga svim svojim bićem ima krupne posljedice za cio nas život: To znači upoznati Božju veličinu i uzvišenost… Zato se Bogu mora "prvome služiti". To znači živjeti u zahvaljivanju: ako je Bog Jedini, sve ono što jesmo i što imamo dolazi od njega… To znači upoznati jedinstvo i pravo dostojanstvo svih ljudi… To znači

Više ...

221

Sveti Ivan ide i dalje kad kaže: "Bog je ljubav" (1 Iv 4,8.16). Sam Božji bitak jest Ljubav. Kad je u punini vremena poslao svoga jedinoga Sina i Duha ljubavi, Bog je otkrio svoju najnutarnjiju tajnu: da je sam vječna razmjena ljubavi: Oca, Sina i Duha Svetoga, i da je nas odredio da učestvujemo u toj ljubavi. (KKC 221)

Više ...

215

“Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje” (Ps 119,160). “Ustinu, Gospode Bože, ti si Bog, tvoje su riječi istinite” (2 Sam 7,28); zato se Božja obećanja uvijek ostvaruju. Bog je sama Istina, njegove riječi ne mogu varati. Upravo stoga možemo se u svemu s punim pouzdanjem predati istini i vjernosti njegove riječi. Početak ljudskoga grijeha i pada

Više ...

219

Božja se ljubav prema Izraelu uspoređuje s ljubavlju oca prema sinu, i jača je od majčinske ljubavi prema djeci. Bog ljubi svoj narod više nego muž svoju ženu; Božja će ljubav pobijediti i najgoru nevjeru; ići će do najdragocjenijeg dara: "Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca" (Iv 3,16). (KKC 219)

Više ...
1 2 3 4 27