Obiteljska molitva

Razgovarajući sa svojim vjeroučenicima primijetila sam da im je iskustvo bilo kakve zajedničke obiteljske molitve velika nepoznanica. Nažalost, čak ni obiteljska molitva prije objeda, pa bilo to samo nedjeljom, nema više svoje značenje u našim katoličkim obiteljima. Usuđujem se tvrditi da je to jedan od najvažnijih razloga zašto su nam mladi danas u mnogim životnim situacijama dezorjentirani i ne nalaze put do jasnih odgovora na svoja pitanja.

Više ...

Zajednička molitva

Čitate li Stari zavjet naići ćete na mnoge primjere zajedničke molitve, pogotovo one kada moli cijeli židovski narod: u bitkama, u žalovanju, u radosti… Vjerojatno najljepše primjere takvih molitava nalazimo u Psaltiru. U Novom zavjetu vidimo da Isus moli s učenicima, poučava ih molitvi, potiče ih na molitvu. Obećaje: “Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima” (Mt 18,19-20). Držeći se toga obećanja apostoli zajedno sa ženama i Marijom “bijahu jednodušno postojani u molitvi” (Dj 1,14) iščekujući Duha Svetoga, a kasnije “bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama” (Dj 2,42). Jednodušnost i zajedništvo jedni su od glavnih obilježja prve Crkve te su stoga stalni uzor svim generacijama kršćana do danas. Vrhunac je toga euharistija, kao najizvrsnija zajednička molitva i izvor svakoj kršćanskoj molitvi.

Više ...

O molitvi

Okolnosti vremena u kojem živimo ne ostavljaju puno prostora za tišinu, sabranost i molitvu. Zato se za taj prostor u našoj životnoj svakodnevici moramo izboriti. Za to je prije svega potrebna ljubav, a onda i volja. Ako nekoga ljubim, ne mogu s ljubljenom osobom biti u šutnji; ako nešto želim, onda ću nešto u vezi toga poduzeti. Tako je s mnogim stvarima u našim životima. Dakle, ja se na poseban način želim u svom danu susresti s Ocem nebeskim. Kako?

Više ...

Gal 3,1-6.10-14: ZAKON I VJERA

O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti. Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku? Tako li ste bezumni? Započeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite? Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud! Onaj dakle koji vam daje Duha i čini među vama silna djela, čini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku? Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost.

Doista, koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti. Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.

Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom – jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu – da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri (Gal 3,1-6.10-14).

Više ...

Za slobodu nas Krist oslobodi!

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego – vjera ljubavlju djelotvorna.  Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini? Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove! Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. 10Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio. A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa! Uškopili se oni koji vas podbunjuju! Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! (Gal 5,1-14)

Više ...
1 60 61 62 63 64 71