Sakrament potvrde

Nastup mesijanskog vremena obilježen je izlijevanjem Duha Svetoga. Dar Duha nosi sa sobom obilje mesijanskog vremena, nosi spasenje, radost, oproštenje i pomirenje, nosi život. Na blagdan Pedesetnice kad je u vihoru radosti i zanosa i u ognjenim jezicima plamena ljubavi Duh sišao na apostole (v. Dj 2) oni su toga časa prepoznali ispunjenje starih proročanstava o nastupu mesijanskog vremena a

Više ...
1 59 60 61 62 63 68