POVIJESNA POZADINA ISUSOVE MUKE I SMRTI

Možda se pitamo: zašto sve to tako moralo s Isusom događati? Zašto nije proživio normalno naš ljudski život? Sv. Pismo daje nam nekoliko odgovora na ova i slična pitanja. Postoji opasnost da se apsolutizira pasivna koncepcija glede križa i muke, tj. da se promatra kao uzor rezignacije. U tom slučaju sjećanje na križ služi da se besprigovorno podnosi patnja koju su nam drugi nametnuli. Križ je upravo to: patnja koju nam drugi nameću.

Zato postoji danas u teologiji napor koji nastoji razotkriti aktivni značaj Isusove muke i smrti (J. Moltmann). A to se postiže ako ih smjestimo u povijesni kontekst u kom su se one zbile, tj. ozračje konflikta koji su ih prouzročili. Krist je osuđen na smrt zbog određenih stavova, zbog vjernosti svojim izborima, jer je želio promijeniti svoje vrijeme i želio je da čovjek postane novi čovjek.

Više ...

Bijeda čovjeka – grijeh (prema Post 3)

U kratkom prikazu upoznali smo specifikum čovjeka, upoznali smo veličinu čovjeka, i to onu veličinu koju je čovjeku sam Bog zamislio i dao. No, Biblija ne živi u iluzijama. Ona zna – a znamo i mi sami – za bijedu čovjeka koji bježi od Boga.

Taj temeljni bijeg od Boga Biblija nam slikovito opisuje u Post 3. Taj tekst ne smijemo doslovno shvaćati, ne smijemo ga zamišljati kao da film gledamo. Ne smijemo zaboraviti da je i taj tekst poruka! Pokušajmo ga  promotriti:

Više ...

Misterij križža – Mt 16,21-27

1. Križ je u kršćanstvu najteže shvatiti i prihvatiti njegovu logiku (v. Petrovu reakciju u Mt 16,22). Tu se radi o određenoj logici, razmišljanju, ali i o vrednovanju, odnosno, prihvaćanju te i takve logike u konkretnom životu. Križ uopće ne shvaća onaj tko ga ne prihvaća:

a) zato će Pavao govoriti o sablazni ili ludosti križa (v. 1 Kor 1,18-31) – takav način razmišljanja ljudi sustavno odbijaju;

b) u Fil 3,18 govori se o mnogim kršćanima koji križ ne prihvaćaju i žive kao neprijatelji križa Kristova;

Više ...

Volja Božžja: Mt 6,10 b – BUDI VOLJA TVOJA

Biblijska čitanja od 27. veljače 2007.:

Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15

1. Vjerojatno nismo ni svjesni što molimo govoreći: budi volja tvoja. A možda to govorimo i fatalistički, s određenom dozom straha od volje Božje. Svakako da se radi o jednom od najosjetljivijih pitanja Biblije i skloni smo mnogo toga pripisati volji Božjoj, a pogotovo onda kad ne znamo kamo bismo određeno događanje smjestili.

Više ...

Mt 6,1-18: unutarnja pravednost

"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!"

Više ...

Duh Sveti

1. Riječju DUH označavamo nešto sasvim različito od materije. Nije suprotno, nego različito, nema nikakvu sličnost s materijom. Suprotno od materije je antimaterija. Duh je kvaliteta stvarnosti koja se bitno razlikuje od tjelesne, materijalne stvarnosti. – Npr., ljubav je duhovna stvarnost. Ljubav zato ne možemo ni na koji materijalan način zamisliti ili predočiti, ne možemo je s ničim usporediti, ničemu materijalnom nije slična. Bog je duh ili duhovan, duhovna stvarnost. Zato ga nikako ne možemo predočiti, zamisliti, naslikati. On je sasvim drugačiji od svega kako ga mi zamišljamo. I zato jer je duhovna stvarnost izmiče mogućnostima znanstvene spoznaje. Nikada ga nikakav instrument neće moći registrirati ili otkriti.

Više ...

Bog Otac

Isus je Sin Božji. On je došao objaviti Oca. Zato poslije Isusa više ne možemo Boga doživjeti bez Sina Božjega, a to znači da ga ne možemo doživjeti drugačije nego li kao Oca. Osim Isusovih riječi i djela, važan je njegov poseban odnos prema Bogu kakav ne poznaje tadašnje židovstvo. Isusov odnos prema Bogu je na razini ABBA. Za Pracrkvu je takvo Isusovo obraćanje Bogu bilo toliko važno i karakteristično da ga nije ni u nz-tnom grčkom prevodila, već ga je sačuvala u izvornom obliku (Rim 8,15; Gal 4,6; Mk 14,36). A Isus i nas želi uvući u taj ABBA-odnos.

Više ...
1 56 57 58 59 60 62