PRESVETO TROJSTVO – 4. lipanj 2023.

1. Jučer je 19 naših mladih pristupilo obredu Obećanja u bratstvu Franjevačke mladeži želeći tako nasljedovati još više našega Gospodina Isusa po primjeru sv. Franje Asiškoga. Također je to bila i proslava 30. obljetnice od osnutka Frame u Našicama. Bogu zahvaljujemo na obljetnici, a još više na svim mladima koji su prošli kroz Framu i na onima koji to i danas čine. 

 

2. Danas, prve nedjelje u mjesecu, u 11 sati slavimo misnu nakanu „Za dobročinitelje crkve i samostana“, te time Bogu upućujemo svoju zahvalu za sve vas koji nam pomažete u našem poslanju na bilo koji način.

Danas je također i proštenje – kirvaj u Čačincima, središnje slavlje je u 11 sati.

 

3. Kao što smo najavili, od sutra u bolničkoj kapeli neće biti svetih misa. Nakane koje su upisane za te termine u bolnici, slavit će se isti dan, ponedjeljkom, ujutro u 7 sati ovdje u crkvi. Zahvaljujemo vam na razumijevanju.

 

4. Ovaj tjedan je posljednji od Trinaest utoraka sv. Antunu. Početak je u 18 sati.

 

5. U srijedu će biti susret molitvene zajednice.

 

6. U četvrtak je Tijelovo – svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove. Svete mise su po nedjeljnom rasporedu, a Tijelovska procesija će biti navečer.

 

7. U subotu započinje Trodnevnica za blagdan sv. Antuna Padovanskoga, a predvoditi će je fra Gabrijel Bošnjak. Sva tri dana početak je u 18:15 sati kada molimo Krunicu sv. Antunu, nakon čega slijedi Sveta Misa u 18:30 sati. U subotu nakon mise će biti euharistijsko klanjanje. Neka nam to bude prilika za duhovnu pripravu za blagdan Sveca svega svijeta – zaštitnika naše župe.

 

8. Preporučamo vam vjerski tisak, novi broj Glasa Koncila i ostali tisak.

 

9. Danas molimo i darujemo za duhovna zvanja. Svoj dar za uzdržavanje mladih koji su prihvatili Božji poziv možete staviti u škrabice sa natpisom „Za sjemenište“. Sada zajedno uputimo Bogu svoju molitvu za duhovna zvanja.