34. NEDJELJA KROZ GODINU – Nedjelja Krista Kralja – 20. studeni 2022. 

1. Danas je nedjelja Krista Kralja, posljednja u liturgijskoj godini, a sljedeće nedjelje slavimo prvu nedjelju došašća i početak nove liturgijske godine.

2. U utorak je redoviti vjeronauk za prvopričesnike, a u srijedu za krizmanike. Molimo roditelje da potiču djecu na redovito pohađanje vjeronauka, a posebno nedjeljne svete mise.

3. U utorak slavimo svetu Ceciliju, zaštitnicu crkvene glazbe, pjevača i svirača, zboraša i orguljaša. Na večernjoj svetoj misi ćemo zajedno proslaviti taj blagdan, a posebno pozivamo sve naše zboraše, pjevače i svirače.

Ovom prigodom pozivamo sve zainteresirane da se priključe našim zborovima: Velikom zboru, Dječjem zboru i Zboru Snaga Duha. To je prilika da služimo Bogu kroz dar pjevanja ili sviranja kojeg imamo.

4. U petak slavimo sv. Katarinu, a proštenje je u našoj filijalnoj crkvi u Zoljanu. Sveta misa će tamo biti u 11:00 sati.

5. Za tjedan dana, na prvu nedjelju Došašća, 27. studenog, započinje Biblijsko Bdjenje sa svetom misom u bolničkoj kapeli Gospe Lurdske u 15:00 sati (što znači da neće biti redovite mise u 16:30 sati). Zajednička nakana ovoga Bdjenja je: Za mir u svijetu i zajedništvo u našim obiteljima. Svi koji se žele uključiti neka se jave na kontakt brojeve koji su na plakatima na našim oglasnim pločama.

6. Od sljedeće nedjelje djelatnici župnog Caritasa će kroz cijeli advent na svojim štandovima imati prigodnu prodaju kako bi prikupili sredstva za pomoć najugroženijima u našoj župi i kako bi im uljepšali Božićno vrijeme. Odazovimo se na svaki poziv dobra i uključimo se prema svojim mogućnostima.

7. U utorak je redovita Antunovska pobožnost, a u subotu je klanjanje nakon mise.

8. Katoličke kalendare za sljedeću godinu možete kupiti u sakristiji ili u župnom uredu.

Još uvijek traje upisivanje misnih nakana koje možete učiniti u župnom uredu.

9. Zajednica ministranata naše župe i dalje prima nove članove koji im se žele pridružiti.

10. Poslužite se novim brojevima vjerskog tiska, posebno novi Glas Koncila. Preporučamo novi broj “Glasnika Srca Isusova i Marijina” u kojem imate svjedočanstvo naše vjeroučiteljice Nikoline Pavlović.