23. NEDJELJA KROZ GODINU 4. rujna 2022. – Prva nedjelja u mjesecu

1. Tečaj priprave za brak započinje sutra u 19:30 sati u dvorani Emaus. Ne treba unaprijed posebna prijava, jer se prvu večer tečaja prijavljuju sudionici. Sljedeći tečaj je u veljači sljedeće godine.

2. U četvrtak je blagdan MALE GOSPE – rođenja blažene Djevice Marije. Kod nas u crkvi će biti blagdanski raspored misa: u 7:00, 9:00 i 18:30 h.

U Granicama je proštenje, a misa će tamo biti u 11:00 h.

Također je taj dan i tradicionalno hodočašće našega dijela biskupije u Voćinsko svetište, a informacije o tome možete vidjeti na plakatu na oglasnoj ploči.

3. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18:15 sati, a subotom nakon večernje mise je Euharistijsko klanjanje.

4. Pozivamo sve mlade od 14 do 25 godina na susrete Franjevačke mladeži koji se održavaju svakoga petka u 19:45 u samostanskoj dvorani.

5. Sljedeće nedjelje započinjemo svete mise po filijalnim crkvama i u bolnici.

6. Također sljedeće nedjelje, popodne u 16:30 sati, biti će mjesečna Skupština članova Franjevačkog Svjetovnog Reda, na koji pozivamo sve članove. Također, oni koji su zainteresirani da pristupe Trećem Redu, neka se osobno obrate duhovnom asistentu fra Josipu.

7. Zahvaljujemo svima na dobroti koju nam iskazujete kroz pomoć i darove za naš samostan i crkvu. Neka vas Gospodin obilato nagradi!

8. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, osobito novi broj Glasa Koncila.

9. Danas je Prva nedjelja u mjesecu kada molimo za nova duhovna zvanja i darujemo svoj prilog za sjemenište. Kod izlaza imate škrabice sa natpisom “Za sjemenište” u koje možete dati svoj dar za uzdržavanje mladih koji su prihvatili Božji poziv.

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Oče sveti, zahvaljujemo ti radi tebe samoga, što si po svojoj svetoj volji

i po jedinome svome Sinu s Duhom Svetim stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku.

Zahvaljujemo ti za tvoju svetu Crkvu u kojoj rađaš nove sinove i kćeri za svjedoke svoje ljubavi.

Među bezbrojnim sinovima, glasom Duha Svetoga, privukao si slugu svoga Franju Asiškoga

da izbližega slijedi Krista raspetoga i obnovi tvoju Crkvu svetim životom.

Pogledaj, Oče sveti, na mnoga srca mladih koji traže svoje istinske putove.

Prosvijetli ih i ohrabri u slušanju tvoje Riječi kako bi prepoznali i izvršili tvoju svetu volju.

Po zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Franje, podari nova duhovna zvanja Crkvi,

franjevačkom Redu i našoj provinciji. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.