13. NEDJELJA KROZ GODINU – 26. lipnja 2022.

1. Danas je 13. nedjelja kroz godinu. Zbog slavlja mlade mise fr. Marina Golubovića nema danas svete mise u bolničkoj kapeli.

2. Danas molimo za papu Franju i skupljamo novčane priloge za potrebe njegove apostolske službe, tzv. “Petrov novčić”.

3. Nedjeljom nakon mise u 9 sati je susret Framice u vjeronaučnoj dvorani.

4. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18:15 sati, a subotom nakon večernje svete mise je Euharistijsko klanjanje.

5. U utorak, 28. lipnja, u 19:15 sati je u vjeronaučnoj dvorani sastanak Kluba čitatelja duhovne literature.

6. U srijedu, 29. lipnja, je svetkovina sv. Petra i Pavla. Proštenje je u Ceremošnjaku i u Bokšiću gdje su svete mise u 11 sati. U župnoj crkvi su svete mise u 7, 9 i 18:30 sati.

7. U srpnju, kolovozu i prve dvije nedjelje u rujnu nema svetih misa u bolničkoj kapeli, niti na filijalama, osim u Donjoj Motičini.

8. Uprava naše Provincije donijela je odluke o razmještajima braće. Gvardijan i župnik fra Petar Cvekan odlazi u Rijeku-Krnjevo, vikar i župni vikar fra Marijan Vidović u Karlovac, a župni vikar fra Mislav Lukačević u Vukovar-Borovo naselje. Za gvardijana i župnika dolazi fra Tomislav Faletar iz Jastrebarskoga, za vikara i župnoga vikara fra Vinko Brković, mladomisnik, a za sakristana fra Franjo Glasnović iz Varaždina. Zahvaljujemo braći na služenju i preporučamo novu braću u molitve.

9. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u obnovi i održavanju naše crkve i samostana. Preporučamo se i nadalje.

10. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, osobito novi broj Glasa Koncila.

Molitva za Požešku biskupiju

Svemogući Bože! Zahvaljujemo ti na neprocjenjivom daru pripadnosti zajedništvu jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve u svojoj Požeškoj biskupiji.

Molimo te, pomozi nam da u sinovskoj odanosti prema Svetom Ocu, čvrsto povezani u vjeri, nadi i ljubavi sa svojim biskupom i svećenicima, redovnicima i redovnicama životom svjedočimo Isusa Krista kao jedinog Spasitelja čovjeka.

Budi nam potpora u nastojanju oko izgradnje civilizacije ljubavi. Daj da u bolesnicima i starcima, prognanicima i siromašnima prepoznajemo Isusovo lice. Neka nam oni, kao sv. Lovri, budu najdraže blago.

Sadašnjost i budućnost svoje Biskupije povjeravamo Mariji, tvojoj najvjernijoj službenici. Neka ona majčinski prati i upravlja naše korake na putu vjernosti tvome Sinu Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje danas i uvijeke. Amen.