Obavijest o datumima slavlja Prve pričesti i Svete potvrde

Obavještavamo sve krizmanike i prvopričesnike naše župe, kao i njihove roditelje i kumove, o datumima slavlja Prve pričesti i Svete potvrde ove godine u našoj župi:

– Prva pričest je u subotu, 30. travnja, u 10 sati.

– Sveta potvrda je u subotu, 21. svibnja, u 10 sati.

Svima želimo blagoslovljenu pripravu za ove sakramente.