NOVIH 12 ČLANOVA ŽUPNOGA PASTORALNOG VIJEĆA

U nedjelju, 12. rujna 2021. godine, vjernici naše župe su nakon svetih misa birali nove članove Župnoga pastoralnoga vijeća.

Rezultate izbora poslali smo u Biskupiju na potvrdu 12. rujna 2021. godine.

Biskup je 14. rujna 2021. godine potvrdio na pet godina 12 članova Župnoga pastoralnoga vijeća koji su dobili najviše glasova: Mirjana Solomun, Marija Umiljanović, Danijela Buljan, Tomislav Katavić, Josip Anđelić, Mirjana Bošnjaković, Matko Čeme, Nikolina Pavlović, Milan Papučić, Gordana Cvijetović, Slavko Vukomanović i Slavko Žagar.

Zahvaljujemo svima koji su glasovali, čestitamo izabranima i želimo im Božji blagoslov u služenju.

U nedjelju, 26. rujna, na svetoj misi u 9 sati predstavit ćemo župnoj zajednici nove članove Župnoga pastoralnoga vijeća te će oni položiti prisegu.