IZBORI ZA ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

U rujnu ove godine istječe petogodišnji mandat članovima Župnoga pastoralnoga vijeća. Prema odluci Biskupa, izbori za nove članove bit će u nedjelju 12. rujna.

Kod nas je 12 članova Župnoga pastoralnog vijeća.

Lista s dvostruko većim brojem članova je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici naše župe i iz te liste ćemo glasati.

Potičemo vas da izađete na izbore i birate braću i sestre koje smatrate najprikladnijima.

Kod biranja trebamo pripaziti da budu zastupljeni vijećnici svih staleža te osobito da biramo predstavnike župnih filijala.

Župno pastoralno vijeće
Župno pastoralno vijeće savjetodavno je tijelo župnika koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

Vijećnici trebaju biti spremni promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.

Uvjeti za kandidata:
– svaki vjernik (muškarac ili žena) stariji od 18 godina, koji je primio sve sakramente kršćanske inicijacije
– praktičan kršćanin
– razborit
– sposoban surađivati s drugima
– spreman založiti se za dobro tvoje župe

Tročlana izborna komisija

1. Ivan Sporinski
2. Danijela Buljan
3. Silvija Vuković

Zadaci izborne komisije:
– pripremiti dovoljan broj listića s imenima kandidata
– pripraviti određeni broj olovki
– označiti mjesta na kojima će se ostavljati ispunjeni glasački listići
– nakon toga obraditi i utvrditi tko je od kandidata dobio najveći broj glasova

 

U našoj župi bira se 12 članova
Izabrani su oni kandidati koji su dobili relativnu većinu glasova, njih 12. Izbor potvrđuje dijecezanski biskup na pet godina.

Na misama u nedjelju 29. kolovoza obznanjuje se vjernicima lista kandidata i predstavi tročlana izborna komisija, u nedjelju 5. rujna poziva se na molitvu za izbor prikladnih članova. U nedjelju 12. rujna obavlja se izbor članova Župnoga pastoralnog vijeća.

U nedjelju, 26. rujna, župnik predstavlja župnoj zajednici na misi u 9 sati izabrane vijećnike i vijećnici će položiti prisegu pred župnom zajednicom ovim riječima:
“Ja, N.N., zaklinjem se pred Bogom da ću kao član Pastoralnog vijeća Župe N.N. nastojati u suradnji i pod župnikovim vodstvom, preuzetu službu obavljati zauzeto i savjesno za dobro Crkve i za ostvarenje njezina poslanja. Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji.”

Novoizabrani članovi Župnoga pastoralnog vijeća sudjelovat će na Biskupijskom danu u Požegi 25. rujna 2021. godine i tada biti upoznati s poslanjem koje im je povjereno.

 

Screenshot_20210828-150433_Word