DRUGA VAZMENA NEDJELJA – 11. travnja 2021.

1. Danas je Druga vazmena nedjelja, ujedno i Nedjelja Božjega milosrđa.

2. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18,15 sati, a petkom u 18 sati je krunica Božjega milosrđa s nakanom za prestanak pandemije, za umiruće i za zdravlje bolesnih. Subotom nakon večernje svete mise je euharistijsko klanjanje.

3. Danas je u hodniku prodajna akcija Franjevačke mladeži.

4. Kateheze za prvopričesnike i krizmanike su po rasporedu na oglasnoj ploči.

5. U petak u 19,15 sati, nakon večernje mise, u crkvi je proba pjevanja ovogodišnjih prvopričesnika.

6. U subotu u 9 sati je ispovijed prvopričesnika, nakon čega je i generalna proba.

7. U nedjelju 18, travnja, na Treću vazmenu nedjelju, je prva pričest u našoj župi pod misom u 9 sati. Na tu misu neka dođu samo prvopričesnici i njihovi roditelji, a ostale molimo da se rasporede na svete mise u 7, 11 i 18,30 sati kako bi se izbjegla prevelika gužva i sve što je s tim povezano.

8. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u obnovi naše crkve i samostana. Preporučamo se i nadalje vašoj dobroti. Poslužite se vjerskim tiskom.

9. U Godini smo sv. Josipa. Na završetku svete mise molimo molitvu pape Franje sv. Josipu uz poklik “O Josipe, svet, o Josipe, svet.”