PRVA NEDJELJA KORIZME – 21. veljače 2021.

1. Prva je nedjelja korizme. Ove nedjelje volonteri Caritasa organiziraju skupljanje hrane i humanitarnu prodajnu akciju čime želimo pomoći najpotrebnijima u našoj Župi.

2. Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike je prema rasporedu na našoj oglasnoj ploči i na našoj internetskoj stranici.

3. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18:15 sati, a petkom u 15 sati je krunica Božjega milosrđa s nakanom za prestanak pandemije, za umiruće i za zdravlje bolesnih. Subotom nakon večernje svete mise je Euharistijsko klanjanje.

4. Pobožnost križnog puta u korizmi je petkom u 18 sati u župnoj crkvi i nedjeljom u 15 sati u Aleji lipa. Petkom nakon svete mise je korizmena kateheza.

5. Milostinja koja se skuplja petkom u korizmi na zamolbu Biskupa prinijet će se na Veliki četvrtak u požeškoj katedrali za stradale u potresu.

6. Hvala svima koji nam pomažete u obnovi naše crkve i samostana. Preporučamo se i nadalje.

7. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila i za djecu Mali Koncil – Mak.

8. U Godini smo sv. Josipa. Na završetku svete mise molimo molitvu pape Franje sv. Josipu uz poklik “O Josipe, svet, o Josipe, svet.”