DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – 3. siječnja 2021.

1. Druga nedjelja po Božiću.

2. Ove nedjelje na poziv našega Biskupa molimo za preminule i ranjene u potresu u Petrinji, Sisku, Glini i okolici, kao i za sve koji trpe od njegovih posljedica te prikupljamo novčani dar za nastradale, koji svaki darivatelj, napose oni koji ne mogu sudjelovati na svetim misama, može predati u župnom uredu, ili poslati na bankovni račun Caritasa Požeške biskupije (HR4223860021130011296 kod Podravske banke s naznakom “za žrtve potresa u Petrinji”). Župni Caritas prikuplja od prošle srijede potrepštine za stradale u potresu od 9 do 12 i od 15 do 18 sati te ćemo sve prikupljeno uz pomoć središnjega Caritasa Požeške biskupije dostaviti Caritasu Sisačke biskupije, već smo jednom i odvezli.

3. U potresu u Petrinji, Sisku, Glini i okolici mnogo je štete. U ovom trenutku potrebno je omogućiti i prikladan smještaj onima koji su ostali bez domova i imovine. Bit će to poseban izraz solidarnosti s njima ako se pronađe u našoj župi obitelji koje ih mogu za neko vrijeme udomiti, te će o tome župni karitativni volonteri prikupiti podatke koje ćemo dostaviti Caritasu Požeške biskupije, poručio nam je naš Biskup. Javiti se u Župni Caritas Anici Gorera (098 9711 208) i Kruni Hablu (098 295 275).

4. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18 sati. U utorak je dan uoči svetkovine Bogojavljenja te će u 18:15 sati biti blagoslov vode.

5. U srijedu, 6. siječnja, je svetkovina Bogojavljenja. Svete mise su u župnoj crkvi po nedjeljnom rasporedu, a na filijalama su mise u Breziku i u Donjoj Motičini. Slavimo i Dan Svetog Djetinjstva kad sakupljamo milodare za djecu u misijama.

6. U Božićno vrijeme župni ured uredovat će poslijepodne od 17 do 18 sati. U sakristiji i župnom uredu možete nabaviti kalendare za 2021. godinu.

7. Petkom u 15 sati je krunica Božjega milosrđa s nakanom za prestanak pandemije, za umiruće i za zdravlje bolesnih.

8. Sljedeće nedjelje, 10. siječnja, slavimo Krštenje Gospodinovo i završetak Božićnoga vremena.

9. Hvala svima na dosadašnjoj materijalnoj pomoći za obnovu župne crkve i samostana, preporučamo se i nadalje.

10. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila i za djecu novi broj Maloga Koncila – Maka.