23. NEDJELJA KROZ GODINU – 6. rujna 2020.

1. Slavimo Dvadeset i treću nedjelju kroz godinu. Na večernjoj misi zahvalit ćemo za sve maturante naše srednje škole.

2. Prva je nedjelja u mjesecu kad molimo i darujemo novčani prilog za naše odgojne ustanove – sjemeništa. Svetu misu u 9 sati prikazujemo za dobročinitelje naše crkve i samostana.

3. U ponedjeljak, 7. rujna, započinje zaručnički tečaj u dvorani “Emaus” u 19:30 sati. Poslije večernje sv. mise u 19:30 je susret čitača u samostanskoj dvorani.

4. U utorak, 8. rujna, slavi se blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa. Svete mise su po blagdanskom rasporedu: 7, 9 i 18:30 sati. Proštenje je u Granicama, sveta misa je tamo u 11 sati. Budući da je blagdan, u utorak neće raditi župni ured.

5. U utorak, 8. rujna, na blagdan Male Gospe naša župa zajedno s vjernicima župa Slavonsko – podravskog arhiđakonata hodočasti u Voćin. Zbog pandemije se ne ide autobusom, pozvani smo ići osobnim vozilima. Misno slavlje u 18:30 sati predvodi naš Biskup.

6. U četvrtak, 10. rujna, godišnje je klanjanje u Čačincima.

7. Utorkom je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18:15 sati. Petkom u 15 sati je krunica Božjega milosrđa s nakanom za prestanak pandemije, za umiruće i za zdravlje bolesnih.

8. U subotu, 12. rujna, u kapelici sv. Izidora ratara u Crnoj Kladi je sveta misa s početkom u 16 sati u zahvalu za plodove zemlje i blagoslov našega rada u polju.

9. Sljedeće nedjelje, 13. rujna, na misi u 9 sati biti će zaziv Duha Svetoga za početak nove školske godine.

10. Sljedeće nedjelje, 13. rujna, započinjemo redovito slavljenje svetih misa u našim filijalama: u Zoljanu u 10 sati, u Breziku u 9 sati, u Ceremošnjaku u 9:30, u Seoni u 8:30 sati, u Donjoj Motičini i u Granicama u 11 sati, u Gornjoj Motičini svake prve nedjelje u mjesecu u 11 sati, u Londžici prve i treće nedjelje u mjesecu u 11:30 sati. U bolničkoj kapelici započinjemo 20. rujna u 16:30 sati.

11. Sljedeće nedjelje, 13. rujna, po odredbi našega Biskupa biti će izbor članova Župnoga ekonomskoga vijeća naše župe. Naše Župno ekonomsko vijeće ima pet članova. Vijećnici mogu biti ponovno birani. Izbori će se odvijati nakon svake svete mise na za to pripremljenim listićima.

12. Redovita mjesečna skupština OFS-a bit će u drugu nedjelju u mjesecu, 13. rujna, u 16:30 sati.

13. U tjednu nakon prve nedjelje u listopadu započinjemo župne kateheze za djecu, odrasle i katekumene. Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije – krštenje, pričest i potvrdu, a žele ih primiti, neka se prijave u župni ured.

14. Zahvaljujemo vam na dosadašnjoj materijalnoj pomoći. Preporučamo vjerski tisak, osobito Glas Koncila.