TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 28. lipnja 2020.

1. Slavimo Trinaestu nedjelju kroz godinu. U 17 sati je sv. misa i blagoslov novog pomičnog oltara i ambona u crkvi u Martinu.
Neće biti najavljene skupštine Franjevačkog svjetovnog reda.

2. U ponedjeljak je svetkovina Sv. Petra i Pavla. Mise u župnoj crkvi su u 7, 9 i 18.30 sati. Proštenje je u Ceremošnjaku i župi Bokšić gdje su svete misu u 11 sati.

3. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 18:15 sati. Poslije večernje mise u 19:15 u vjeronaučnoj dvorani biti će krsna pouka za kumove i roditelje koji će sljedeći mjesec krstiti djecu u našoj župi.

4. U četvrtak je slavlje Sv. potvrde u župi Đurđenovac u 18 sati.
5. U petak je blagdan sv. Tome apostola.
Slavlje Sv. Potvrde je u župi Podgorač u 18 sati.
Ovaj tjedan su prvi petak i prva subota u mjesecu.
6. U subotu u 18 sati je molitva sv. krunice i čin posvete obitelji i vjernika Bezgrešnom Srcu Marijinu, a poslije večernje svete mise je Euharistijsko klanjanje za duhovna zvanja.
Slavlje Sv. potvrde je u župi Čačinci u 18 sati.
7. Sljedeća nedjelja je Četrnaesta kroz godinu, također i blagdan slavenskih apostola sv. Ćirila i Metoda, zaštitnika Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, a spominjemo se i 23. godišnjice utemeljenja Požeške biskupije i imenovanja njezinog prvog biskupa.
Ujedno je i prva nedjelja u mjesecu kada svojim molitvama i novčanim prilozima pomažemo naše odgojne ustanove – sjemeništa. Svetu misu u 9:00 sati prikazat ćemo za sve dobročinitelje naše crkve i samostana.
Sljedeće nedjelje biti će još mise na filijalama u Zoljanu, Seoni, Breziku, Gornjoj i Donjoj Motičini, a preko ljeta samo na filijali u Donjoj Motičini.
8. Župa u suradnji s Hrv. katoličkim liječničkim društvom podružnica Našice organizira hodočašće od 2.-5. rujna 2020. u Ludbreg, Krasno, Zadar, Šibenik, Udbine. Cijena je 1900 kuna. Prijaviti se možete dr. Mariji Umiljanović ili župniku.
9. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u materijalnoj obnovi naše crkve i samostana.
Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila i za djecu Mali Koncil – MAK.