PRESVETO TROJSTVO – 7. lipnja 2020.

1. Danas slavimo Presveto Trojstvo, ujedno je i prva nedjelja u mjesecu kada molimo za duhovna zvanja i pomažemo franjevačke odgojne ustanove. Na misi u 9 sati je slavlje Prve pričesti za prvopričesnike OŠ “Kralja Tomislava”. Slavlje Prve pričesti je i na našim filijalama u Zoljanu, Breziku, Granicama i Donjoj Motičini.

Proštenje je u Čačincima gdje je svečana sveta misa u 11:00 sati.

2. U utorak u 18.15 sati je pobožnost posljednjeg, trinaestog utorka na čast sv. Antunu Padovanskog prije njegova blagdana 13. lipnja. Poslije večernje sv. mise u samostanskoj dvorani je susret liturgijskih čitača.

3. U srijedu je završna pouka za ovogodišnje krizmanike: u 10 sati u dvorani “Emaus” za krizmanike OŠ “Dore Pejačević”, a u 16 sati za krizmanike OŠ “Kralja Tomislava” i sa naših filijala.

U 18 sati s molitvom Večernje započinje trodnevna priprava za blagdan Sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika naše Župe. Trodnevnicu, kao i svečanu sv. misu s procesijom na sam blagdan predvodit će fra Petar Cvekan, franjevac s Kaptola.

4. U četvrtak slavimo zapovijedani blagdan – Tijelovo. Svete mise su u 7:00, 9:00, 11:00 i 18:30 sati. Nakon večernje svete mise je tijelovska procesija oko crkve i samostana. Djevojčice koje žele sudjelovati u procesiji i nositi latice cvijeća neka dođu obučene u bijelo u 17.45 u vjeronaučnu dvoranu.

5. U petak u 9 sati i poslijepodne u 17 sati, bit će ispovijed vjernika i bolesnika u D. Motičini (za blagdan Srca Isusova). U 15 sati pred Presvetim molimo krunicu i litanije Božjeg Milosrđa za bolesnike, umiruće i na druge osobne nakane.

Slavlje Sv. potvrde je u župi Velimirovac u 11 sati.

6. U subotu slavimo svetog Antuna P., zaštitnika naše Župe i Grada. Svete mise su u 6:00, 7:00, 9:00 (nakon koje je procesija), 11:00, 17:00 (s blagoslovom djece i ljiljana) i u 18:30 sati. Svetu misu u 9:00 sati prenosit će Radio Našice.

U samostanskom hodniku ispovijedamo od 5:30 sati. Na sam blagdan može se primiti dar potpunog oprosta uz poznate uvjete koje propisuje Crkva.

Volonteri Caritasa imat će tijekom cijelog dana prodajnu akciju.

7. Sljedeća nedjelja je Jedanaesta kroz godinu.

Slavlje Sv. potvrde je u župi Bokšić u 11 sati.

8. Najavljujemo svećeničko ređenje u Mariji Bistrici u subotu 20. lipnja, na spomen Bezgrješnog Srca Marijina. Toga dana bit će zaređen i naš đakon fra Ivica Janjić, a vjernici koji žele ići moraju si sami organizirati prijevoz.

9. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u obnovi naše crkve i samostana. Preporučamo se i nadalje vašoj dobroti. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Kanu, Glas Koncila i za djecu Mali Koncil – MAK.