DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 29. rujna 2019.

1. Slavimo Dvadeset i šestu nedjelju kroz godinu. Ujedno se slavi blagdan svetih Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela. Proštenje je u Seoni gdje je svečana sv. misa u 11 sati. Pod misom u 9:00 sati molimo za djelatnike u Policiji.

2. U utorak započinju listopadske pobožnosti i prvi dan trodnevnice za blagdan sv. Franje Asiškog. U trodnevnici članovi OFS-a pred oltarom sv. Franje predmolit će franjevačku krunicu.

3. U utorak je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom u 17:45.

4. U četvrtak u 18:30 je obred preminuća sv. oca Franje.

5. U petak, 4. listopada, slavimo blagdan sv. Franje Asiškog, utemeljitelja triju franjevačkih redova. Svete mise su u 7:00, 9:00 i 18:30 sati.

6. U petak u 20 sati je redoviti susret Frame. Ovaj tjedan su prvi petak i prva subota u mjesecu.

7. U subotu u 10 sati je proba dječjega pjevačkog zbora. U 18 sati je molitva krunice i čin posvete vjernika i obitelji Bezgrješnom Srcu Marijinu, a poslije mise Euharistijsko klanjanje za duhovna zvanja.

8. Sljedeća nedjelja je Dvadeset i sedma kroz godinu, ujedno i prva nedjelja u mjesecu kada se svojim molitvama i novčanim prilozima sjećamo naših odgojnih ustanova – sjemeništa.

9. U listopadu ćemo započeti sa župnim vjeronaukom i katehezama za djecu, odrasle i katekumene. Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije – krštenje, pričest i potvrdu, a žele ih primiti, neka se prijave u župni ured. Točno vrijeme početka biti će u župnim obavijestima iduće nedjelje.

10. U tijeku su restauratorski radovi na našoj crkvi. Zahvaljujemo svima na dosadašnjoj materijalnoj. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila, a za djecu MAK.