DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – 22. rujna 2019.

1. Slavimo Dvadeset i petu nedjelju kroz godinu. U 16:30 sati biti će redovita mjesečna skupština OFS-a.

2. U utorak u 18:15 je pobožnost na čast sv. Antunu Padovanskom. U 19:15 je pouka za krštenje za kumove i roditelje koji će sljedeći mjesec krstiti djecu u našoj Župi. Krštenja su svake prve i treće nedjelje u mjesecu pod misom u 11 sati.

3. U petak u 20 sati je susret Frame u samostanskoj dvorani.

4. U subotu 28. rujna je župno hodočašće u Mariju Bistricu, polazak je u 5:00 sati ujutro. Nema više slobodnih mjesta. U 10:00 sati je proba dječjeg pjevačkog zbora. Poslije večernje mise je Euharistijsko klanjanje.

5. Sljedeća nedjelja je Dvadeset i šesta kroz godinu. Ujedno se slavi blagdan svetih Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela. Proštenje je u Seoni gdje je svečana sv. misa u 11 sati. Pod misom u 9:00 sati molit ćemo za djelatnike u Policiji. U nedjelju je u 10:00 sati u zagrebačkoj katedrali đakonsko ređenje. Među četiri kandidata za našu franjevačku Provinciju je i fra Dane Bošnjak, iz naše župe. Fra Danu i ostale ređenike preporučamo u molitve.

6. U listopadu započinjemo sa župnim vjeronaukom i katehezama za djecu, odrasle i katekumene. Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije – krštenje, pričest i potvrdu, a žele ih primiti, neka se prijave u župni ured. Točno vrijeme početka biti će u župnim obavijestima.

7. Zahvaljujemo na dosadašnjoj materijalnoj pomoći za obnovu crkve. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila i za djecu MAK.