SEDMA VAZMENA NEDJELJA – 2. lipnja 2019.

1. Slavimo Sedmu vazmenu nedjelju. Ujedno je i prva nedjelja u mjesecu kada svojim darovima pomažemo franjevačke odgojne ustanove, a sv. misu u 9 sati prikazujemo za sve dobročinitelje crkve i samostana.

2. U ponedjeljak poslije večernje mise je susret čitača u samostanskoj dvorani.

3. U utorak u 18 sati u Donjoj Motičini je križni put i sv. misa za žrtve drugog svjetskog rata, posebno za one stradale 4. lipnja 1943. godine.
U tijeku je pobožnost trinaest utoraka na čast sv. Antunu Padovanskom. Pobožnost započinje u 18:15 sati. Probe pjevanja naših zborova su nakon večernje svete mise.

3. U srijedu u 15 sati u bolničkoj kapeli je molitva za bolesnike.
Poslije večernje sv. mise je susret molitvene zajednice.

4. U četvrtak poslije večernje mise je Biblijski sat.

5. U subotu je proba dječjeg pjevačkog zbora u 10 sati. U zagrebačkoj katedrali u 10 sati je svećeničko ređenje, za Hrvatsku franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda bit će zaređena dvojica braće đakona: fra Josip Ivkić iz Sl. Šamca i fra Andreo Matanović iz Zagreba.
U subotu uoči Duhova poslije večernje svete mise neće biti redovitog Euharistijskog klanjanja. Molitveno Duhovsko bdijenje započinje u 21 sat u samostanskom dvorištu, a završit će se sa Misom bdijenja u crkvi. Pozivamo sve, posebno mlade, da se pridruže.

6. Sljedeće nedjelje slavimo svetkovinu Duhova. Proštenje je u Gornjoj Motičini u 11 sati i u susjednoj župi Feričanci. Završetak je vazmenog ciklusa crkvene liturgijske godine.

7. U utorak 25. lipnja organiziramo župno hodočašće na Trsat. Prijaviti se možete u župnom uredu, cijena karte je 170 kuna.

8. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u obnovi naše crkve i samostana. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila i za djecu Mali Koncil – MAK.