MISNE NAKANE – LIPANJ 2108.

Misne nakane župe svetog Antuna Padovanskog u Našicama za LIPANJ 2018. godine nalaze se u tablici. Preporučamo ih u molitve župljana.

DATUM vrijeme misna nakana
1.6. – pet. 7 Na čast Duhom Svetom

+ Slavica Brus i Silvija Škiljić

18.30 + Marija i Antun Knežević
2.6. – sub. 7 + Ivica Katruša
18.30 + Dragica Varvodić i Silvija Popović
 

3.6. – ned.

7 Zahvala za uslišanu molitvu
9 Za dobročinitelje
11 Pro populo
16.30 + Kata Lipovac i Jozo i Magdalena Blaženović
18.30 + Mandica i Milan Matasić i obitelj
4.6. – pon. 7 + Veronika i Andrija Jamuljak

+ Anđelko Pokrivka

18.30 + Jozo Kresić (Joka) i Kata i Jela Kresić
5.6. – ut. 7 Za pokojne iz obitelji Trošić, Olivari i Lovrić
18.30 + Zalović Marko i Gabrijel Damjanović
6.6. – sri. 7 + Ivan Pleša

Za ozdravljenje

18.30 Za žive i pokojne iz obitelj Marman
7.6.- čet. 7 + Ana i Viktor Klasić
18.30 + Nikola Divjanović
8.6. – pet. 7 + Ivanov Vujčić
9 + Božo Dundović
18.30 + Lucija Knežić
9.6. – sub. 7 + Na čast Sv. Antuna za zdravlje
18.30 + Mario
10.6. – ned. 7 + Ivan Vulić
9 Za pokojne iz obitelji Osmak i Štimac
11 Pro populo
16.30 + Josip Hegediš i obitelj Divjanović
18.30 + Ruža, Antun i Ivica Antolić
11.6.- pon. 7 Zahvala sv. Anti
18.30 Za blagoslov i zdravlje u obitelji

+ Antun Kovačević

12.6. – ut. 7 + Kata, Šime i Martin Knežević

+ Franjo i Mira Stojaković

18.30 Za pokojne iz obitelji Bošnjaković, Bembić i Bijuklić
13.6. – sri. 6 Za pokojne iz obitelji Olivari i Tinodi
7 Zahvala sv. Antunu
9 + Željko i Frane Parić
11 Pro populo
17 Zahvala za kraj školske i vjeronaučne godine i blagoslov djece i ljiljana
18.30 Za pokojne iz obitelji Šimić i Rebuš
14.6. – čet. 7 + Antun Koprivčić
18.30 + Antun Mihaljević
15.6. – pet. 7 + Milka i Andrija Tkalčec
18.30 + Antun i Ana Jakobek
16.6. – sub. 7

11

nema mise:primljena nakana će biti služena 23.6. -7h

Misa za žrtve na Crnom potoku

18.30 + Marija i Dragan Breskovac
17.6. – ned. 7 + Anka, Antun i Marko Koprivčić
9 + Eva i Pavo Siladži
11 Pro populo
16.30 (bolnica) + Mihaela Koprak
18.30 U zahvalu za ozdravljenje
18.6. – pon. 7 + Stjepan i Margareta Kubica
18.30 + Josip i Marija Kopecki
19.6. – ut. 7 Za duše u čistilištu

+ Marija Prišć

18.30 Za pokojne iz obitelji Hrčka i Lilić
20.6. – sri. 7 Za zdravlje
18.30 Za pokojne iz obitelji Lovošević i Novaković
21.6. – čet. 7 + Alojzije Ladnjak
18.30 Za pokojne iz obitelji Kovačević
22.6. – pet. 7 Za zdravlje obitelji

+ Zvonimir Mrzlečki

18.30 + Danica Jukica
23.6. – sub. 7 U čast sv. Vidu (misa primljena za 16.6. u 7h)
11 Misa za žrtve na Crnom potoku
18.30 + Stjepan i Josipa Štimac i Marica Lukač
24.6. – ned.

 

7 + Ivan Rajković, Antun i Marija Jergović
9 + Ivica Kubica i pokojne iz obitelji Šebetić
11 Pro populo
16.30 + Matija Tutnjević
18.30 + Ivan i Ivka i pokojne iz obitelji Gorera i Mikić
25.6. – pon. 7 + Josip Belošević
18.30 Za domovinu
26.6. – ut. 7 + Nada Podunajec i Nikola Benšić i iz obitelji Kuci
18.30 + Andrija Farkaš
27.6. – sri. 7 Za ozdravljenje jednog mladića
18.30 + Vesna Kuzminski
28.6. – čet. 7 + Mijo i Vilma
18.30 + Petar i Marija
29.6. – pet. 7 + Krešimir i Ivan
9 + Pavo i Marija Rukavina
18.30 + Antonija i Franjo Kurelac i Ankica Kurelac – Karlak
30.6. – sub 7 + Amalija Szabo
18.30 + Ankica Kurelac – Karlak