PEDESETNICA – DUHOVI 20. svibnja 2018.

1. Slavimo svetkovinu Duhova, završetak je vazmenog ciklusa crkvene ili liturgijske godine. Proštenje je u Gornjoj Motičini i u Feričancima gdje su svete mise u 11:00 sati. U tijeku su svibanjske pobožnosti svakog dana u 18:00 sati. Poslije večernje svete mise u dvorani “Emaus” fra Daniel Patafta održat će izlaganje na temu “Blažena Djevica Marija u franjevačkoj teologiji i duhovnosti.” S ovim predavanjem završavaju ovogodišnji Dani franjevačke kulture u Našicama.

2. U ponedjeljak slavimo Blaženu Djevicu Mariju Majku Crkve. Svete mise su u župnoj crkvi u 7:00, 9:00 i 18:30 sati, i u Seoni u 10:00 sati.

3. U utorak u 9 sati je misa za ovogodišnje maturante i njihove profesore. U tijeku je pobožnost trinaest utoraka u čast sv. Antunu, pobožnost započinje u 17.45. Sastanak Župnoga pastoralnog vijeća je u 19.30 u samostanskoj dvorani.

4. Srijedom poslije večernje svete mise je susret molitvene zajednice, a četvrtkom kateheza za odrasle.

5. U petak je redoviti susret Frame u 20:00 sati u samostanskoj dvorani.

6. U subotu je u Klanjcu susret crkvenih zborova Hrvatske franjevačke provincije na kojem će sudjelovati naši zborovi iz Našica, Donje Motičine i Brezika. Polazak za pjevače je u 4:45 sati s parkirališta ispred crkve. U 10 sati je proba dječjeg pjevačkog zbora. Poslije večernje svete mise je redovito euharistijsko klanjanje.
Slavlje sv. Potvrde je u Velimirovcu u 11 sati i u Feričancima u 18 sati.

7. Sljedeće nedjelje slavimo Presveto Trojstvo. Proštenje je u Čačincima gdje je sveta misa u 11:00 sati.

8. Zahvaljujemo svima koji nam pomažete u obnovi naše crkve i samostana. Preporučamo da uzimate i čitate vjerski tisak, posebno Glas Koncila.