NOVI TERMINI PRIPRAVE I SLAVLJA SAKRAMENTA KRŠTENJA U NAŠOJ ŽUPI

Cijenjeni roditelji!

Želimo uz nekoliko napomena o krštenju, dati do znanja i o važnosti susreta roditelja i kumova, kao i dane kada će biti krštenja.

Dosadašnju praksu pouke i samih slavlja sakramenta krštenja želimo uskladiti s onim što Crkva kroz Obrednik za krštenje jako preporuča. I nije nam cilj samo udovoljavanje Zakonu, propisu, Obredniku, nego je to prvenstveno za naše veće zbližavanje, povezivanje i razumijevanje ovog velikoga otajstva, ovoga velikoga trenutka kada dijete, po vašoj želji, postaje dijete Božje, član Crkve i naše kršćanske zajednice.

Dosada je bila praksa da pouke za krštenje budu svaki petak od 17.30-18. Pokazalo se da je to vrijeme nedovoljno, pogotovo kada je više parova i kumova na susretu. S početkom sljedeće godine želimo ozbiljnije pristupiti slavlju sakramenata, pa će u skladu s tim pouka za roditelje koji žele krstiti svoje dijete biti u večernjim satima, jednom mjesečno, u ustaljenom terminu, tako da roditelji i kumovi mogu na vrijeme planirati i odvojiti vrijeme za taj susret. Isto tako slavlje sakramenta krštenja, neće biti kao do sada svake nedjelje, nego prve i treće nedjelje u mjesecu.

Zašto uvodimo susret roditelja i kumova (pa i uže zajednice, pogotovo ukućana) jednom mjesečno? I zašto krštenja u prvu (1.) i treću (3.) nedjelju u mjesecu?

Bit će vam puno jasnije kada pročitate do kraja neke od Napomena iz Obrednika.

1. Susreti pouke za krštenje će biti posljednji utorak u mjesecu u 19,15 h.

Kod prijave djeteta za krštenje ponijeti:

 • Ø Izvod iz Matice rođenih
 • Ø Obiteljsku knjižicu
 • Ø Ako kumovi nisu naši župljani donijeti Posvjedočenje (Potvrdu) iz župe gdje žive da mogu kumovati
 • Ø Prijaviti se može svakoga dana u vrijeme uredovnog vremena (od ponedjeljka do petka od 9 – 12 h ili popodne od 16-18 h. – najbolje petkom)

Poželjno je da se bar nekoliko tjedana prije prijavi krštenje djeteta (u Obredniku se preporuča da se i prije rođenja djeteta najavi rođenje, tako stavljate svećeniku i zajednici u molitvu sretan porod).

2Krštenja su u prvu (1.) i treću (3.) nedjelju u mjesecu pod sv. Misom.

3.   Sigurno će biti i iznimaka, ali ćete to rješavati u dogovoru sa župnikom

Za bolje razumijevanje krštenja

Krist je ustanovio sakramente da bi po njima upoznavali i ulazili u život vječni. Taj život vječni otpočinjemo sada u primanju sakramenata. Crkvi su povjereni sakramenti. Crkva nije vlasnik sakramenata, nego samo podjelitelj kroz svoje službenike. I zato mora voditi brigu da se dostojno primaju i da primatelji budu poučeni.

U svakom sakramentu je susret sa živim i uskrslim Kristom. I zato sakrament treba živjeti. Učenici nisu toliko naviještali Isusovo uskrsnuće, koliko da je OnIsusživ“ (Dj 1,3). Kršćanin svojim životom mora dokazivati ovu istinu, a ne pričom. Zna se čuti: Ja vjerujem. Čuj istinu što je sv. Jakov donosi: „Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću (Jak 2,19)“, ali su rekli Bogu: Neću ti služiti!

Temeljni sakrament je krštenje. U Obredniku ovako stoji:

„Crkva, kojoj je dano poslanje da navješćuje evanđelje i da krsti, već je od prvih stoljeća krstila ne samo odrasle nego i djecu. Ona je, naime, Gospodinovu riječ: »Tko se nanovo ne rodi iz vode i Duha Svetoga, ne može ući u kraljevstvo Božje« uvijek shvaćala tako da se djeca ne smiju lišiti krštenja, jer se krštavaju u vjeri Crkve što je ispovijedaju rodi­telji, kumovi i ostali prisutni.“

U Obredniku ima puno napomena u svezi krštenja i uloge roditelja, kumova i kršćanske zajednice. Ističemo samo neke:

 • Neka se roditeljipriprave na svjesno sudjelovanje u slavlju krštenja. Dapače, neka se NASTOJI SKUPITI I VIŠE OBITELJI ZAJEDNO DA IH PASTORALNIM UPU­TAMA I ZAJEDNIČKOM MOLITVOM PRIPRAVI NA SKORO SLAVLJE KRŠTENJA.
  • Nakon krštenja roditelji, zahvalni Bogu i vjerni preuzetoj zadaći, dužni su dijete privesti do spoznaje Boga i pripraviti ga na primanje potvrde i na sudjelovanje u presvetoj euharistiji. U tome neka im opet prikladnim sredstvima pomaže župnik.
  • DIJETE ima, i prije i poslije primanja sakramenta, pravo na ljubav i pomoć zajednice.
  • Svako dijete može imati kuma i kumu. Oboje se u Redu ovog obreda spominju pod nazivom »kumovi«.
  • Dužnost je pastira (svećenika) pripraviti obitelji na krštenje djece i pomagati im u odgojiteljskoj zadaći koju su time primile.
  • Također se napominje da:
  • Ø roditelji ČAK I PRIJE SAMOG ROĐENJA DJETETA, OBAVIJESTE ŽUPNIKA O BUDUĆEM KRŠTENJU kako bi se slavlje sakramenta moglo dolično pripraviti
  • Ø što se tiče vremena podjeljivanja krsta, neka se u prvom redu ima u vidu spasenje djetetazdravlje majke … imati u vidu pastoralne potrebe… dostatno vrijeme da se priprave roditelji i kumovi.
  • Ø župnikova je dužnost da, imajući u vidu odredbe biskupske konfe­rencije, odredi vrijeme kad će se krstiti djeca kojima roditelji još nisu pripravni ispovjediti vjeru ni prihvatiti dužnost odgajanja djece u kršćan­skoj vjeri.
  • Da se osvijetli vazmeni značaj krsta, preporučuje se da se sakrament obavi u vazmenom bdijenju ili nedjeljom, kad se Crkva spominje uskrsnuća Gospodinova. Nedjeljom će se krštenje moći obaviti i pod misom kako bi sva zajednica mogla sudjelovati kod obreda i kako bi jasnije zasjala tijesna veza između krsta i presvete euharistije.
  • Međutim, NEKA TO NE BUDE PRE­ČESTO.
  • Da bi se što jasnije pokazalo kako je KRST sakrament vjere Crkve i uključenja u Božji narod, neka se redovito slavi u župskoj crkvi, koja mora imati krsni studenac.
  • Sveta služba Božje riječi ide za tim da se prije nego se izvrši otajstvo probudi vjera roditelja, kumova i prisutnih i da se zajedničkom molitvom izmole plodovi sakramenta.

Nije na odmet da stavimo u svoju svijest nešto od onih molitava i čina u vrijeme krštenja djeteta da nas to trajno potiče na životsadašnji i vječni.

Obred počinje:

Krstitelj: Roditelji, koje ćete ime dati svome djetetu

Roditelji: I. (ime djeteta) …

Krstitelj: Što tražite od Crkve Božje za svoju djecu?

Svi: Krštenje.

Tada se krstitelj obrati roditeljima ovim ili sličnim riječima:

VI TRAŽITE krštenje za svoje dijete. Time se OBVEZUJETE da ih ODGAJATE U VJERI, kako bi živjeli prema Božjim zapovijedima, ljubili Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?

Roditelji: Jesmo.

Zatim se krstitelj obrati kumovima ovim ili sličnim riječima:

I vi, kumovi, jeste li pripravni pomagati roditelje ovog djeteta u njihovoj zadaći?

Kumovi zajedno: Jesmo.

Krstitelj tada nastavi:

I …, kršćanska te zajednica prima s ve­likom radošću. U njezino vas ime znamenujem znakom križa, a poslije mene vaši će vas roditelji (i kumovi) znamenovati tim istim znakom Krista Spasitelja.