LISTOPAD 2017. – misne nakane

Misne nakane župe svetog Antuna Padovanskog u Našicama za listopad 2017. godine nalaze se u tablici. Uključimo u zajedničke i osobne molitve ove i druge potrebe i nakane vjernika.

DATUM vrijeme misna nakana
1.10. – ned. 7 +i Petar i Marija Stošić , Antun i Stjepan Brkanić
9 Za dobročinitelje
11 Pro populo
16.30 (bolnica) +a Eva i Florijan Kvetek
18.30 +i Stanko Puhanić
2.10. – pon. 7 Na čast Duhu Svetom
+a Marija, Emil i Marica Javorček
18.30 Na nakanu
3.10.- ut. 7 +a Ankica Vučemilović
18.30 +i iz ob. Vulić

+i Kovačević Zdravko

4.10. – sri. 7 +a Marija Uremović, Fabijan i Rozalija Štimac
9 +i Krešimir i Ivan
18.30 +a Štefica Knežević i ob.
5.10. – čet. 7 +i iz ob. Boljkovac
+i Slavko i Mario Pavlus
18.30 +i Dragan i Marija Breskovac
6.10. – pet. 7 +i Vlado Zagorščak

+i Josip Kovačević

18.30 +a Margareta
7.10.- sub. 7 +i Andrija Cepun
18.30 +i Mirko i Manda Devald
8.10. – nedj 7 +i iz ob. Bedeković
9 +i Stošić Mato, Katica, Jozo i Marica
11 Pro populo
16.30 (bolnica) +i Josip i Anka Blaženović
18.30 Za domovinu
9.10. – pon. 7 +i Josip i Milka Lastavić
18.30 +a Maja i Ivana Herman
10.10. – ut. 7 +a Slava, Jelena i Marta

+i Ivan i Nevenka Benić

18.30 +i Milan Perković
11.10. – sri. 7 +i Ilija Dominković
18.30 +i iz ob. Nekić
12.10. – čet. 7 +i Martin Knežević
18.30 +i iz ob. Matek
13.10. – pet. 7 za obitelj Tadić

+a Ružica Pelin

18.30 +i Antun i Adela Knežević
14.10. – sub. 7 +i Edvard i Mira Brajdić
18.30 +i Andrija Zavada
15.10. – ned. 7 +i Petar i Marija Stošić, Antun i Stjepan Brkanić
9 +i iz ob. Koljenik
11 Pro populo
16.30 (bolnica) +i iz ob. Varšava
18.30 +i Željko Marić
16.10. – pon 7 +a Vilma i Mijo Dernej
18.30 +a Anastazija Malović
17.10. – ut. 7 +i Krešimir Ivić
18.30 +a Adama Hanua
18.10. – sri. 7 +a Matilda Panjaković
18.30 Za medicinsko osoblje
19.10. – čet. 7 +a Štefanija Štefančić
18.30 Za poginule pripadnike 132. našičke brigade
20.10. – pet. 7 +a Mira i Franjo Stojaković
18.30 +a Marija i Stjepan Čižešinkin
21.10. – sub. 7 +a Franka Vidaković

+a Manda Jurlina

18.30 +i Zvonko Opat
22.10. – ned. 7 +i Juraj
9 +i Franjo Knežević
11 Pro populo
16.30 (bolnica) Na nakanu
18.30 +a Nedjeljka i Marko Pleš
23.10. – pon. 7 +i Nikola Orešković
18.30 +i Josip, Franka, Pavo i Katica Hulak
24.10. – ut. 7 +a Ana, Josip i Marko Jurić
18.30 +i Josip Zuanović
25.10. – srij. 7 +i Dejan i Josip Brus, za duše u čistilištu i za ozdravljenje
18.30 +i Franjo, Zita, Mila Kolarić, +a Bara i Mirko Žigić
26.10. – čet. 7 Za Vladu, Franju, Ljubicu Trošić

+i Vladimir Peršič

18.30 +a Mara i Franjo Feil
27.10. – pet. 7 +a Štefanija i Franjo Pilarić
18.30 +i Antun Kezerle i ob. Kezerle
28.10. – sub. 7 Na nakanu
18.30 +i Ivan Rilko
29.10.- ned. 7 +a Marija i Petar Stošić, Antun i Stjepan Brkanić
9 +i Franjo Knežević
11 Pro populo
16.30 (bolnica) +i iz ob. Žagar
18.30 +a Mirjana Gardaš
30.10. – pon. 7 +a Slavica i Stjepan Mikac
18.30 +i Ante i Antica Bušljeta
31.10. – ut. 7 +i iz ob. Perko i Mihalj
+i iz ob. Božić i Dubravac
18.30 +i iz ob. Bijuklić, Bošnaković i Bembić