LIPANJ 2017. – misne nakane

Misne nakane župe svetog Antuna Padovanskog u Našicama za lipanj 2017. godine nalaze se u tablici. Uključimo u zajedničke i osobne molitve sve ove nakane vjernika.

DATUM vrijeme misna nakana
1.6. – čet. 7 Na čast Duhu Svetom
7 Za blagoslov u obitelji
18.30 +i iz ob. Gul
2.6. – pet. 7 +a Ivica Katruša

+i Stjepan Grahovac

18.30 +a Dragica Varvodić, +a Silvija Popović
3.6. – sub. 7 +i Anđelko Pokrivka

+a Ankica Vučemilović

18.30 +a Marija, Jozo i Mirko Pritišanac
 

4.6. – ned.

7 +a Manda i Stjepan
9 Za dobročinitelje crkve i samostana
11 Pro populo
16.30 +a Marica Žunić
18.30 +i Nino Boduljak
5.6. – pon. 7 +a Ivanka i Dane Palik
9 +i Ivan, Janko i Lucija Vidarščak
18.30 +a Katarina Rajić
6.6. – ut. 7 Za zdravlje djece – zahvala
18.30 +a Manda i Dragan Martinović

+i iz ob. Presečan (?)

7.6. – sri. 7 +i Ivan Prša

+a Ivana Vujčić

18.30 +i Mario
8.6.- čet. 7 +i Božo Dundović

Za blagoslov u obitelji

18.30 +i iz ob. Osmak i Štimac
9.6. – pet. 7 +i Brajko, Ljubomir, Jozo, +a Matija i Josip
18.30 Zahvalnica sv. Antunua za blagoslov i zdravlje u ob.
10.6. – sub. 7 +Barbara Katruša, Franjo Patajac

Na čast sv. Antunu Padovanskom

18.30 +i Ivan Vulić
11.6. – ned. 7 +i Antun, Anka, Marko Koprivčić
9 Za zdravlje sina i njegove obitelji
11 Pro populo
16.30 Na nakanu
18.30 +a Lucija Knežić
12.6.- pon. 7 +a Marija i Antun Rebuš
7 +i Antun i Anđa Lukačević
18.30 +i iz ob. Bošnjaković, Bembić i Bijuklić
13.6. – ut. 6 +i iz ob. Olivari i Tinodi
7 +i Antun Koprivčić
9 +i Željko i Franje Parić
17 Zahvala za kraj školske godine
18.30 Zahvala sv. Antunu za milost u obitelji
14.6. – sri. 7 +a Janja i Martin Štuka

+i Josip Periša

18.30 +i Antun i Ana Jakobek
15.6. – čet. 7 +a Ankica i Franjo Rajić
9 +a Nera Kurtek i Franjo Grahovac
11 Pro populo
18.30 +i Stipo i Anka Uremović
16.6. – pet. 7 +i Dragan, Manda i Darko Martinović
18.30 +a Marija i Dragan Breskovac
17.6. – sub. 11 Za žrtve Crnog Potoka
18.30 +a Mihaela Korpak
18.6. – ned. 7 +i Anto i Lucija Jurić
9 +i Vlado i Branko Glavaš
11 Pro populo
  16.30 (bolnica) +i Antun i Agata Šokić
18.30 +i Ivica Petrović
19.6. – pon. 7 +i Ivan Bažok

Za duše u čistilištu

18.30 +a Elizabeta Grepl
20.6. – ut. 7 +i Alojz Ladnjak
18.30 +a Delfa Bošnjak
21.6. – sri. 7 Za obitelj Trošić, Olivar, Lovrić

+a Evica Štemberger

18.30 +i iz ob. Kovačević
22.6. – čet. 7 Na čast sv. Ivanu Krstitelji

+a Agata Šokić

18.30 +a Danica Jukica
23.6. – pet. 7 Za zdravlje
9 +i Stjepan i Josipa Štimac i Marica Lukač
18.30 +i Andrija Farkaš
24.6. – sub. 7 +i Ivan Rajković, Antun i Marija Jergović

+a Anica Pekić i Mirko i Elizabeta Lukačić

18.30 +a Reza Abramović
25.6. – ned.

 

7 Za zdravlje obitelji
9 +i Ivica Kubica i +i iz ob. Hanžek
11 Pro populo
16.30 +a Vesna Kuzminski
18.30 Za domovinu
26.6. – pon. 7 +a Ana i Josip Demeterfi

+a Nada i Franjo Podunajec i Nikola Benšić

18.30 +i Petar i Marica Šarić
27.6. – ut. 7 +i iz ob. Vukomanović
18.30 +i Slavko Brus i Silvija Škiljić
28.6. – sri. 7 +i Stjepan i Pera Fadljević

+i Milan Ćimbora

18.30 +a Antonija i Franjo Kurelac i +a Ankica Kurelac-Karlak
29.6. – čet. 7 +i Petar i Ika Vulić i +a Ika i Petar Nekić
9 +i Petar i Marija
18.30 +i Krešimir i Ivan
30.6. – pet. 7 +i iz ob. Kajba
18.30 +a Amalija Szabo