Duhovsko bdijenje

Duhovsko bdijenje 2017

U subotu, 3. lipnja, od 21 do 22 sata bdjet ćemo u kapeli Uzašašća Gospodinova u Aleji lipa u iščekivanju svetkovine Duhova. Nakon toga ćemo se u molitvi i uz svijeće uputiti prema župnoj crkvi kako bi u Euharistijskom zahvaljivanju ušli u noć uoči svetkovine te zahvalili za dar i milost Duha Svetoga danog nama vjernicima i Crkvi.
“I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.” (Lk 24,49)

Duhovsko bdijenje 2017