215

“Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje” (Ps 119,160). “Ustinu, Gospode Bože, ti si Bog, tvoje su riječi istinite” (2 Sam 7,28); zato se Božja obećanja uvijek ostvaruju. Bog je sama Istina, njegove riječi ne mogu varati. Upravo stoga možemo se u svemu s punim pouzdanjem predati istini i vjernosti njegove riječi. Početak ljudskoga grijeha i pada bila je laž zavodnika koji je pobudio sumnju u Božju riječ, u njegovu dobrohotnost i vjernost. (KKC 215)