Kategorija: IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

219

Božja se ljubav prema Izraelu uspoređuje s ljubavlju oca prema sinu, i jača je od majčinske ljubavi prema djeci. Bog ljubi svoj narod više nego muž svoju ženu; Božja će ljubav pobijediti i najgoru nevjeru; ići će do najdragocjenijeg dara: "Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca" (Iv 3,16). (KKC 219)

Više ...

218

Tijekom svoje povijesti Izrael je mogao otkriti da je Bog imao samo jedan razlog što mu se objavio i šsto ga je između svih naroda izabrao da bude njegov, a to je: ničim zaslužena Božja ljubav. A Izrael je, zahvaljujući prorocima, shvatio, da ga Bog iz ljubavi nikad nije prestao spašavati i praštati mu nevjeru i grijehe. (KKC 218)

Više ...
1 2